[Talk-cz] cyklostezky a pěškaři

Marek Chlup mara na chlup.net
Úterý Září 16 09:01:53 UTC 2014


Ahoj.

Používám pro plánování cest GraphHopper na vlastním serveru. Většinou
plánuji pěší cesty (config: osmreader.acceptWay=car,foot; ve web url:
vehicle=foot). Bohužel uvedené se vyhýbá stezkám pro chodce, které jsou
zároveň stezkami pro cyklisty - v OSM však u těchto cest schází tag:
foot=designated (respektive foot=yes) a je tam jen highway=cycleway.

Prosím fanoušky kol, aby nezapomínali na nás pěší a u stezek pro chodce,
které jsou (shodou okolností:-) i stezkami pro cyklisty, když zvolí
highway=cycleway neopomenuli vložit i foot=designated.

Občas se setkávám i s cestami označenými highway=cycleway, které ovšem v
dopravním značení nemají označení, že jde o stezku pro cyklisty... Jako
chodec mám někdy pocit, že cyklisté to na OSM přehání.

V OSM jsem nováček, tak případně prosím o usměrnění či doplnění pokud
jde o mé poznámky výše.

Jinak cyklistům zdar:-)
Marek

Další informace o konferenci talk-cz