[Talk-cz] Kde má být adresa?

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Středa Květen 13 16:06:42 UTC 2015


On 2015-05-13, 07:41 GMT, Dalibor Jelínek wrote:
> Hlavním důvodem je, že jeden dům může mít více čísel orientačních
> a dokonce i čísel popisných. Opravovat bys to tedy neměl.

Ale to by snad strojově mělo být možné najít všechny adresní 
body, najít budovu v jejímž rámci jsou, a pokud jsou jediný tak 
přenést data na tu budovu? Neznám příslušná API a nemám stažená 
data lokálně, ale to by měla být programovcí cvičení pro mírně 
cvičenou opici, ne?

Stále ještě lehce zmatený,

Matěj
-- 
http://www.ceplovi.cz/matej/, Jabber: mcepl<at>ceplovi.cz
GPG Finger: 89EF 4BC6 288A BF43 1BAB  25C3 E09F EF25 D964 84AC
 
I didn't attend the funeral, but I sent a nice letter saying
I approved of it.
      -- Mark Twain

Další informace o konferenci talk-cz