[Talk-cz] new.openstreetmap.cz Was:Re: kam s fotografiemi?

Karel Volný kavol na seznam.cz
Pátek Leden 8 12:56:54 UTC 2016


zdar,

> Zatím je to celé jen ve stádiu úvah a je jasné, že by bylo dobré s tím něco
> v blízké budoucnosti udělat. A to buď jako samostatný subjekt nebo třeba v
> rámci osgeo nebo něčeho jiného.

aj, na ty jsem úplně zapomněl ... tak stejný dotaz na Jáchyma, s/OA/OSGeo/

> > @Láďa Nešněra: jak vidíš organizačně možnost provozovat OSM aktivity pod
> > hlavičkou OA?
> 
> Co je OA? OpenAlt?

jo

K.
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20160108/a74db2c5/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz