[Talk-cz] Špatná velikost písmen v názvech ulic importovaných z UIR-ADR

Lukáš Karas lukas.karas na centrum.cz
Středa Červenec 6 09:20:22 UTC 2016Dne středa 6. července 2016 10:54:30 CEST Mirek Dlask napsal(a):
> Ahoj,
> už ten nadpis máš špatně. Pro import aktualizaci adres se už dost dlouho
> používá RUIAN. http://vdp.cuzk.cz/

Dobrá. To není zas tak podstatné. Vycházel jsem z tagu source:addr=uir_adr

> Chybějící adresy se sice už řešily, ale jak je vidět nevyřešily. Na vině je
> rozpor mezi stavovým výpisem (měsíčně) a aktualizacemi ve výměnném formátu
> RUIAN.
> Co to je špatná velikost písmen?  http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=186 kde se
> píše.

Nejsem grammar nazi. Stejně tak chápu že pokud si například zastupitelé v 
Litomyšli odhlasují že se bude jejich město jmenovat "LyTomišl" tak bychom to 
měli v OSM datech upravit. Ale tady jde o očividnou chybu v RUIAN datech. 
Ve všech materiálech Prahy 3 se ulice "Pod Lipami" píše s velkým "L" (stejně 
tak ostatní). V RUIANu je ale s malým písmenem. Neřešil bych to, kdyby to 
nedělalo problémy v OSM Scout knihovně, která se snaží vytvořit index adres 
jako stromovou strukturu.

> 
> PČP jsou závazná pouze pro školní jazykovou výuku. Pro ostatní uživatele
> češtiny mají jen formu doporučení. Některé obecní, městské úřady
> a magistráty stále setrvávají u staršího způsobu psaní, zejména pokud jde
> o předložková spojení (viz bod 2.1
> <http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=186#ref_id_41_2_1>). Starší způsob psaní
> často odůvodňují tím, že změna by pro ně byla finančně náročná.
> 
> Tedy. Ve škole musíš PČP dodržovat, pokud zasedneš v obecní komisi pro
> pojmenování ulic, můžeš se na pravidla vybodnout.
> 
> Dne 6. července 2016 9:41 Lukáš Karas <lukas.karas na centrum.cz> napsal(a):
> > Ahoj, možná se toto téma již v listu řešilo, ale žádné vlákno jsem
> > nenašel.
> > Případně mě omluvte.
> > 
> > Píšu aplikaci nad knihovnou OSM Scout, při importu Česka jsem si všiml že
> > ve
> > výsledné databázi chybí mnoho adres. Po dalším zkoumání jsem zjistil že
> > hodnota "addr:street" neodpovídá žádné blízké ulici (knihovna se snaží z
> > adres
> > vytvořit stromovou strukturu, pokud nenajde odkazovanou ulici, náměstí
> > nebo
> > sídliště..., adresu nepřidá do databáze). Po dalším zkoumání jsem zjistil
> > že
> > mnoho adresních bodů má špatnou velikost písmen v tagu "addr:street",
> > například v ulici "V Olšinách" je mnoho (96) adres které mají ulici
> > uvedenou
> > jako "V olšinách".
> > 
> > Hledání ulic jsem v knihovně udělal chytřejší, aby ignorovalo velikost
> > písmen.
> > Nevím ale jestli její autor přijme merge request. V každém případě si
> > myslím
> > že data v OSM by měla být opravena. Ale není to na ruční práci, jen v
> > Praze
> > jsem našel 10 tisíc záznamů. Je tu někdo by byl schopný napsat automatický
> > script? Mohu dodat log z importu kde jsou chyby vypsány...
> > 
> > Lukáš
> > 
> > _______________________________________________
> > Talk-cz mailing list
> > Talk-cz na openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 473 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20160706/6acffdfe/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz