[Talk-cz] Špatná velikost písmen v názvech ulic importovaných z UIR-ADR

Karel Volný kavol na seznam.cz
Středa Červenec 6 09:37:17 UTC 2016


...
> Koukám že RUIAN obsahuje formulář pro zasílání oprav [1]. Obsahuje tam ale
> vtipnou poznámku: "Návrhy na změny velikosti písmen budou zamítnuty
> automaticky."
> 
> Co to sakra je?

to je přesně tohle:

"Starší způsob psaní často odůvodňují tím, že změna by pro ně byla finančně 
náročná."

- tu nahlášenou chybu musí někdo zpracovat ... sám jsi napsal, že je to v řádu 
deset tisíc jenom v Praze

(a vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo i tak trochu na truc vůči těm koninám, 
co jazykovědci vymýšlí)

K.
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20160706/be2798b9/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz