[Talk-cz] WeeklyOSM CZ 291

Pavel Machek pavel na ucw.cz
Středa Březen 2 21:45:51 UTC 2016


On Wed 2016-03-02 10:55:01, Tom Ka wrote:
> Ahoj, je dostupné vydání 291 týdeníku weeklyOSM:
> 
> http://www.weeklyosm.eu/cz/archives/6924
> 
> Téma čísla: opening_hours – pozor na středník
> 
> * Tagy s odkazy na wikipedii.
> * OSM v Mexiku 2006-2015.
> * Otevřená data o víně.
> * 32bit ID pro uzly nestačí.
> * Google SoC 2016.
> 
> Pěkné počtení...

Pekne ;-)

 shop=jewelry na bristké shop=jewellery.

-> britske.

									Pavel

-- 
(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek
(cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html
Další informace o konferenci talk-cz