[Talk-cz] Rozdělení Jihlavské v Brně

Karel Volný kavol na seznam.cz
Středa Březen 16 09:36:28 UTC 2016


zdar,

> *** já si stále myslím, že OSM je víc než jen vizualizovaná routovací
> tabulka a topologické vztahy pro navigace. Tedy že geoprvky
> vyjadřují(reprezentují) zjednodušený model reálného světa: mám-li ulici,
> pak ji charakterizuje její osa v podobě linie, ne jen kudy jezdí auta, kde
> mají řadicí pruhy, případně vodící stěny.

potom by asi měla být diskuse o tom, jak velké zjednodušení je žádoucí

s lety se zvětšuje úroveň detailu, který zachycujeme - výše uvedené by mělo 
být přesně naopak: ulici charakterizuje kudy jezdí auta, tramvaje, chodí 
chodci, jak je členěna, ne *jen* její osa v podobě linie

pokud nějaký nástroj nechápe, že toto všechno je (ta jedna) ulice, měl by být 
zdokonalen, nikoli data zjednodušena

nemapujeme přece pro renderer, že?

K.
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 181 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20160316/cc5d6e1c/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz