[Talk-cz] Rozdělení Jihlavské v Brně

Ha Noj ehanoj na gmail.com
Středa Březen 16 10:40:33 UTC 2016


> > *** já si stále myslím, že OSM je víc než jen vizualizovaná routovací
> > tabulka a topologické vztahy pro navigace. Tedy že geoprvky
> > vyjadřují(reprezentují) zjednodušený model reálného světa: mám-li ulici,
> > pak ji charakterizuje její osa v podobě linie, ne jen kudy jezdí auta, kde
> > mají řadicí pruhy, případně vodící stěny.
>
> potom by asi měla být diskuse o tom, jak velké zjednodušení je žádoucí
*** diskuze co má smysl zmapovat a co to přinese přece neustále
probíhá. Ale reálně se moc neděje a užívání vektorového datového
modelu je konzervativní.

> s lety se zvětšuje úroveň detailu, který zachycujeme
*** to ano, mapujeme víc do detailu, ale zpodrobnění ulice v datovém
modelu jen možné pouze z linie na plochu...

> - výše uvedené by mělo
> být přesně naopak: ulici charakterizuje kudy jezdí auta, tramvaje, chodí
> chodci, jak je členěna, ne *jen* její osa v podobě linie
*** ano, to je ten různý pohled "routovací tabulka" jak se ulice užívá
a reprezentace "fyzického stavu" ulice. Přesto oba pohledy umí sdílet
výsledek.

> pokud nějaký nástroj nechápe, že toto všechno je (ta jedna) ulice, měl by být
> zdokonalen, nikoli data zjednodušena
*** popravdě si moc neumím představit, jak se z mnoha čar, křižovatek
a oblouků, které reálně neexistují udělá ta fyzická osa ulice.
Zajímavé je že něco podobného nefunguje ani u hranic ("boundary") obcí
a užíváme bod obce ("place").

> nemapujeme přece pro renderer, že?
*** Nemapujeme přeci jen tak, ale za nějakým účelem/cílem, forma tedy
sleduje funkci. Tedy ne nutně jen xxx, ale i renderer, routování,
geografický model.

ha
hanoj
Další informace o konferenci talk-cz