[Talk-cz] Volební okrsky

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Středa Říjen 12 14:57:52 UTC 2016


On 2016-10-12, 14:37 GMT, Petr Kadlec wrote:
> Nojo, ale není ono to tak, že stejně jako třeba PSČ nejsou
> volební okrsky definovány plochou (hranicí), ale prostě výčtem 
> adresních bodů, obecně vzato dosti nespojitým? Tedy jediným 
> způsobem, jak to naimportovat via boundary do OSM, by bylo 
> nějak uměle si syntetizovat nějakou Voronojovu teselaci nebo 
> něco na ten způsob. Ale výsledkem mohou být nespojité regiony, 
> enklávy či bůhvíco.
>
> Anebo jsou volební okrsky definovány jinak?

Opravdu nevím. https://cs.wikipedia.org/wiki/Volebn%C3%AD_okrsek 
uvádí spoustu zákonů, které by bylo potřeba nastudovat, nebo by 
se musel vyjádřit někdo, kdo tomu skutečně (na rozdíl ode mě) 
rozumí.

Matěj

-- 
https://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl na ceplovi.cz
GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5  BC1D 7920 5802 880B C9D8
 
Why should I travel, when I'm already there?
    -- Bostonian lady, when being asked why she never visited
        other places than Boston

Další informace o konferenci talk-cz