[Talk-cz] dotaz k funkčnosti traceru Lpis

Marián Kyral mkyral na email.cz
Pátek Září 16 10:20:22 UTC 2016


OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný identifikátor

To bude problém u nich. Asi něco nasazovali a trochu se to nepovedlo. Na 
stránkách mají jen, že v průběhu záři budou implementovat některé změny v 
zákoně. Možná to s tím nějak souvisí. Bude potřeba počkat. 

Marián


---------- Původní zpráva ----------
Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
Datum: 16. 9. 2016 12:10:07
Předmět: Re: [Talk-cz] dotaz k funkčnosti traceru Lpis

"
josm mi k tomu píše následující:

 MaxPurgatorySize [5000]
 BlockSizeBytes [4096]
 KeyPersistenceIntervalSeconds [300]
 DiskLimitType [SIZE]
[INFO] BlockDiskCache - Region [WMS_BLOCK_v2] Cache file root directory: 
[C:\Use
rs\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
[INFO] BlockDisk - Constructing BlockDisk, blockSizeBytes [4096]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Cache file root directory 
[C:\U
sers\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Key File [C:\Users\Zdeněk 
Pražá
k\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\WMS_BLOCK_v2.key]
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Loading keys for C:\Users\
Zdeně
k Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\WMS_BLOCK_v2.key
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Set maxKeySize to: '524288'
[INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Loaded keys from [WMS_BLOCK
_v2]
, key count: 19810; up to 524288 will be available.
[INFO] BlockDiskCache - Region [WMS_BLOCK_v2] Block Disk Cache is alive.
INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated cache 
size
: 24
INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated cache 
size
: 24
INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated cache 
size
: 24
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487769.3934108,6490421.5279892,
1488380.8896
108,6491033.0241892 -> 200 (39,3 kB)
[INFO] CacheEventQueue - Cache event queue created: CacheEventQueue 
[listenerId=
846450970, cacheName=WMS_BLOCK_v2]
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487157.8972108,6490421.5279892,
1487769.3934
108,6491033.0241892 -> 200 (38,1 kB)
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487769.3934108,6491033.0241892,
1488380.8896
108,6491644.5203892 -> 200 (30,3 kB)
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487157.8972108,6491033.0241892,
1487769.3934
108,6491644.5203892 -> 200 (33,3 kB)
INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated cache 
size
: 24
INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated cache 
size
: 24
INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated cache 
size
: 24
INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated cache 
size
: 24
INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated cache 
size
: 24
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.3593667,50.2577453,13.3648599,50.2612572&TRANSPARENT=
true -
> 200
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.3648599,50.2542332,13.3703530,50.2577453&TRANSPARENT=
true -
> 200
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.3648599,50.2577453,13.3703530,50.2612572&TRANSPARENT=
true -
> 200
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.3593667,50.2542332,13.3648599,50.2577453&TRANSPARENT=
true -
> 200
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.3648599,50.2507209,13.3703530,50.2542332&TRANSPARENT=
true -
> 200
INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/png&VERSION
=1.1
.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&SRS=EPSG:4326&
WIDTH=51
2&HEIGHT=512&BBOX=13.3593667,50.2507209,13.3648599,50.2542332&TRANSPARENT=
true -
> 200
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487769.3934108,6489810.0317892,
1488380.8896
108,6490421.5279892 -> 200 (44,1 kB)
INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?FORMAT=
image
/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_ORTFOTORGB&STYLES=&
SRS=
EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487157.8972108,6489810.0317892,
1487769.3934
108,6490421.5279892 -> 200 (34,1 kB)

----- Trace -----

prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20798+18561
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20798+18563
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20800+18561
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20800+18563
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20799+18561
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20799+18563
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20798+18562
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20800+18562
prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20799+18562
LpisCache: miss
prefetch: starting prefetch task
prefetch: downloading tile: 20799+18562
LatLon: LatLon[lat=50.25293380698478,lon=13.360541828255945] <-> XY: -
815160.820
3748836 -1013937.7110040165
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815160.8203748836,-
10139
37.7110040165,-815160.8203748836,-1013937.7110040165&SRSNAME=EPSG:102067
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815211.5122850792,-
10135
77.4195570549,-814589.845205406,-1014430.558503106&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>

parseXML() - Start
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX'][1]/*[name()=
'ms:i
dPudnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.359079192609101 -> 
13.369496
123930759, y: 50.24932469430317 -> 50.256067774484634 ]
prefetch: downloading tile: 20800+18562
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815098.7132603851,-
10128
35.9626999969,-814477.150011793,-1013689.086729002&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.359079192609101 -> 
13.369496
123930759, y: 50.25606777448465 -> 50.262810854666114 ]
prefetch: downloading tile: 20798+18562
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815324.3111640807,-
10143
18.8755850815,-814702.5402520634,-1015172.0294516569&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.359079192609101 -> 
13.369496
123930759, y: 50.24258161412172 -> 50.24932469430318 ]
prefetch: downloading tile: 20799+18563
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-814477.1500117932,-
10136
89.0867290017,-813855.3636578852,-1014542.1387165077&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.369496123930759 -> 
13.379913
055252416, y: 50.24932469430317 -> 50.256067774484634 ]
prefetch: downloading tile: 20799+18561
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815945.8589544843,-
10134
65.6496906071,-815324.3111640813,-1014318.8755850814&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.348662261287444 -> 
13.359079
192609101, y: 50.24932469430317 -> 50.256067774484634 ]
prefetch: downloading tile: 20800+18563
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-814364.4546745024,-
10129
47.6141210676,-813742.7721471257,-1013800.6512089545&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.369496123930759 -> 
13.379913
055252416, y: 50.25606777448465 -> 50.262810854666114 ]
prefetch: downloading tile: 20800+18561
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815832.9562398517,-
10127
24.208597049,-815211.5122850792,-1013577.4195570549&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.348662261287444 -> 
13.359079
192609101, y: 50.25606777448465 -> 50.262810854666114 ]
prefetch: downloading tile: 20798+18563
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-814589.845205404,-
101443
0.5585031003,-813967.9550236996,-1015283.6253937162&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.369496123930759 -> 
13.379913
055252416, y: 50.24258161412172 -> 50.24932469430318 ]
prefetch: downloading tile: 20798+18561
Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.1.0&SERVICE
=WFS
&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-816058.7615214098,-
10142
07.0899599413,-815437.1098941175,-1015060.3307923533&SRSNAME=EPSG:102067
Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport xmlns:xsi
="ht
tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.net/
ows"
version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/
ows
http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">   <ows:
Exception e
xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">     <ows:ExceptionText>
msWFSG
etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found 
msOracleSpatialLayerW
hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný 
identifik
átor  . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT 
GEOME
TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE  ROWNUM&
lt;=20
0  AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid, NULL,MDSYS.SDO_
ELEM
_INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check your
dat
a statement.</ows:ExceptionText>   </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:
idPu
dnihoBloku']
LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.348662261287444 -> 
13.359079
192609101, y: 50.24258161412172 -> 50.24932469430318 ]
prefetch: queue drained, leaving prefetch task


---------- Původní zpráva ----------
Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz>
Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
Datum: 16. 9. 2016 11:20:27
Předmět: Re: [Talk-cz] dotaz k funkčnosti traceru Lpis

"
O ničem nevím a nemám to teď jak otestovat.

Marián


---------- Původní zpráva ----------
Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz>
Komu: talk-cz na openstreetmap.org
Datum: 16. 9. 2016 11:11:39
Předmět: [Talk-cz] dotaz k funkčnosti traceru Lpis

"
chtěl jsem se zeptat zda se něco nezměnilo s tracerem LPIS - při použití mi 
píše hlášku o nedostupnosti dat

Pražák

_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"
_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"
_______________________________________________
Talk-cz mailing list
Talk-cz na openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20160916/778ea47d/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz