[Talk-cz] dotaz k funkčnosti traceru Lpis

Zdeněk Pražák zprazak na seznam.cz
Pátek Září 16 11:27:45 UTC 2016


Díky za odpověď

Ještě jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá s tracerem LPIS v nejnovějších
verzích JOSM - je možno jej již používat
Pražák

2016-09-16 12:20 GMT+02:00 Marián Kyral <mkyral na email.cz>:

> OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný identifikátor
>
> To bude problém u nich. Asi něco nasazovali a trochu se to nepovedlo. Na
> stránkách mají jen, že v průběhu záři budou implementovat některé změny v
> zákoně. Možná to s tím nějak souvisí. Bude potřeba počkat.
>
> Marián
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz>
> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
> Datum: 16. 9. 2016 12:10:07
> Předmět: Re: [Talk-cz] dotaz k funkčnosti traceru Lpis
>
> josm mi k tomu píše následující:
>
> MaxPurgatorySize [5000]
> BlockSizeBytes [4096]
> KeyPersistenceIntervalSeconds [300]
> DiskLimitType [SIZE]
> [INFO] BlockDiskCache - Region [WMS_BLOCK_v2] Cache file root directory:
> [C:\Use
> rs\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
> [INFO] BlockDisk - Constructing BlockDisk, blockSizeBytes [4096]
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Cache file root directory
> [C:\U
> sers\Zdeněk Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles]
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Key File [C:\Users\Zdeněk
> Pražá
> k\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\WMS_BLOCK_v2.key]
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Loading keys for
> C:\Users\Zdeně
> k Pražák\AppData\Local\JOSM\cache\tiles\WMS_BLOCK_v2.key
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Set maxKeySize to:
> '524288'
> [INFO] BlockDiskKeyStore - Region [WMS_BLOCK_v2] Loaded keys from
> [WMS_BLOCK_v2]
> , key count: 19810; up to 524288 will be available.
> [INFO] BlockDiskCache - Region [WMS_BLOCK_v2] Block Disk Cache is alive.
> INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated
> cache size
> : 24
> INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated
> cache size
> : 24
> INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated
> cache size
> : 24
> INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?
> FORMAT=image
> /jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_
> ORTFOTORGB&STYLES=&SRS=
> EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487769.3934108,
> 6490421.5279892,1488380.8896
> 108,6491033.0241892 -> 200 (39,3 kB)
> [INFO] CacheEventQueue - Cache event queue created: CacheEventQueue
> [listenerId=
> 846450970, cacheName=WMS_BLOCK_v2]
> INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?
> FORMAT=image
> /jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_
> ORTFOTORGB&STYLES=&SRS=
> EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487157.8972108,
> 6490421.5279892,1487769.3934
> 108,6491033.0241892 -> 200 (38,1 kB)
> INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?
> FORMAT=image
> /jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_
> ORTFOTORGB&STYLES=&SRS=
> EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487769.3934108,
> 6491033.0241892,1488380.8896
> 108,6491644.5203892 -> 200 (30,3 kB)
> INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?
> FORMAT=image
> /jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_
> ORTFOTORGB&STYLES=&SRS=
> EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487157.8972108,
> 6491033.0241892,1487769.3934
> 108,6491644.5203892 -> 200 (33,3 kB)
> INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated
> cache size
> : 24
> INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated
> cache size
> : 24
> INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated
> cache size
> : 24
> INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated
> cache size
> : 24
> INFO: AbstractTileSourceLayer: estimated visible tiles: 12, estimated
> cache size
> : 24
> INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/
> png&VERSION=1.1
> .1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&
> SRS=EPSG:4326&WIDTH=51
> 2&HEIGHT=512&BBOX=13.3593667,50.2577453,13.3648599,50.2612572&TRANSPARENT=true
> -
> > 200
> INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/
> png&VERSION=1.1
> .1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&
> SRS=EPSG:4326&WIDTH=51
> 2&HEIGHT=512&BBOX=13.3648599,50.2542332,13.3703530,50.2577453&TRANSPARENT=true
> -
> > 200
> INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/
> png&VERSION=1.1
> .1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&
> SRS=EPSG:4326&WIDTH=51
> 2&HEIGHT=512&BBOX=13.3648599,50.2577453,13.3703530,50.2612572&TRANSPARENT=true
> -
> > 200
> INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/
> png&VERSION=1.1
> .1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&
> SRS=EPSG:4326&WIDTH=51
> 2&HEIGHT=512&BBOX=13.3593667,50.2542332,13.3648599,50.2577453&TRANSPARENT=true
> -
> > 200
> INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/
> png&VERSION=1.1
> .1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&
> SRS=EPSG:4326&WIDTH=51
> 2&HEIGHT=512&BBOX=13.3648599,50.2507209,13.3703530,50.2542332&TRANSPARENT=true
> -
> > 200
> INFO: GET http://eagri.cz/public/app/wms/plpis.fcgi?FORMAT=image/
> png&VERSION=1.1
> .1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=LPIS_FB4_KOD&STYLES=&
> SRS=EPSG:4326&WIDTH=51
> 2&HEIGHT=512&BBOX=13.3593667,50.2507209,13.3648599,50.2542332&TRANSPARENT=true
> -
> > 200
> INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?
> FORMAT=image
> /jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_
> ORTFOTORGB&STYLES=&SRS=
> EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487769.3934108,
> 6489810.0317892,1488380.8896
> 108,6490421.5279892 -> 200 (44,1 kB)
> INFO: GET http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/service.svc/get?
> FORMAT=image
> /jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=GR_
> ORTFOTORGB&STYLES=&SRS=
> EPSG:3857&WIDTH=512&HEIGHT=512&BBOX=1487157.8972108,
> 6489810.0317892,1487769.3934
> 108,6490421.5279892 -> 200 (34,1 kB)
>
> ----- Trace -----
>
> prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20798+18561
> prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20798+18563
> prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20800+18561
> prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20800+18563
> prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20799+18561
> prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20799+18563
> prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20798+18562
> prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20800+18562
> prefetch: scheduling for new prefetch batch: 20799+18562
> LpisCache: miss
> prefetch: starting prefetch task
> prefetch: downloading tile: 20799+18562
> LatLon: LatLon[lat=50.25293380698478,lon=13.360541828255945] <-> XY:
> -815160.820
> 3748836 -1013937.7110040165
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-
> 815160.8203748836,-10139
> 37.7110040165,-815160.8203748836,-1013937.7110040165&SRSNAME=EPSG:102067
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815211.5122850792
> ,-10135
> 77.4195570549,-814589.845205406,-1014430.558503106&SRSNAME=EPSG:102067
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
> dnihoBloku']
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
>
> parseXML() - Start
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX'][1]/*[name()='ms:i
> dPudnihoBloku']
> LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.359079192609101 ->
> 13.369496
> 123930759, y: 50.24932469430317 -> 50.256067774484634 ]
> prefetch: downloading tile: 20800+18562
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815098.7132603851
> ,-10128
> 35.9626999969,-814477.150011793,-1013689.086729002&SRSNAME=EPSG:102067
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
> dnihoBloku']
> LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.359079192609101 ->
> 13.369496
> 123930759, y: 50.25606777448465 -> 50.262810854666114 ]
> prefetch: downloading tile: 20798+18562
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-
> 815324.3111640807,-10143
> 18.8755850815,-814702.5402520634,-1015172.0294516569&SRSNAME=EPSG:102067
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
> dnihoBloku']
> LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.359079192609101 ->
> 13.369496
> 123930759, y: 50.24258161412172 -> 50.24932469430318 ]
> prefetch: downloading tile: 20799+18563
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-
> 814477.1500117932,-10136
> 89.0867290017,-813855.3636578852,-1014542.1387165077&SRSNAME=EPSG:102067
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
> dnihoBloku']
> LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.369496123930759 ->
> 13.379913
> 055252416, y: 50.24932469430317 -> 50.256067774484634 ]
> prefetch: downloading tile: 20799+18561
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815945.8589544843
> ,-10134
> 65.6496906071,-815324.3111640813,-1014318.8755850814&SRSNAME=EPSG:102067
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
> dnihoBloku']
> LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.348662261287444 ->
> 13.359079
> 192609101, y: 50.24932469430317 -> 50.256067774484634 ]
> prefetch: downloading tile: 20800+18563
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-
> 814364.4546745024,-10129
> 47.6141210676,-813742.7721471257,-1013800.6512089545&SRSNAME=EPSG:102067
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
> dnihoBloku']
> LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.369496123930759 ->
> 13.379913
> 055252416, y: 50.25606777448465 -> 50.262810854666114 ]
> prefetch: downloading tile: 20800+18561
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-815832.9562398517
> ,-10127
> 24.208597049,-815211.5122850792,-1013577.4195570549&SRSNAME=EPSG:102067
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
> dnihoBloku']
> LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.348662261287444 ->
> 13.359079
> 192609101, y: 50.25606777448465 -> 50.262810854666114 ]
> prefetch: downloading tile: 20798+18563
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-
> 814589.845205404,-101443
> 0.5585031003,-813967.9550236996,-1015283.6253937162&SRSNAME=EPSG:102067
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
> dnihoBloku']
> LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.369496123930759 ->
> 13.379913
> 055252416, y: 50.24258161412172 -> 50.24932469430318 ]
> prefetch: downloading tile: 20798+18561
> Request: http://eagri.cz/public/app/wms/plpis_wfs.fcgi?VERSION=1.
> 1.0&SERVICE=WFS
> &REQUEST=GetFeature&TYPENAME=LPIS_DPB_UCINNE_BBOX&bbox=-
> 816058.7615214098,-10142
> 07.0899599413,-815437.1098941175,-1015060.3307923533&SRSNAME=EPSG:102067
> Reply: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ows:ExceptionReport
> xmlns:xsi="ht
> tp://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ows="http://www.opengis.
> net/ows"
> version="1.1.0" language="en-US" xsi:schemaLocation="http://
> www.opengis.net/ows
> http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
> <ows:Exception e
> xceptionCode="NoApplicableCode" locator="mapserv">
> <ows:ExceptionText>msWFSG
> etFeature(): WFS server error. ms_error->code not found
> msOracleSpatialLayerW
> hichShapes(): OracleSpatial error. Error: ORA-00904: "ID_FB": neplatný
> identifik
> átor . Query statement: SELECT FB_ID, ID_FB,rownum, GEOMETRY FROM (SELECT
> GEOME
> TRY, FB_ID FROM LPIS.VIEW_MG_LPIS_RFB_WFS where stav_kod=4) WHERE
> ROWNUM<=20
> 0 AND SDO_FILTER( GEOMETRY, MDSYS.SDO_GEOMETRY(2003, :srid,
> NULL,MDSYS.SDO_ELEM
> _INFO_ARRAY(1,1003,3),:ordinates ),'querytype=window') = 'TRUE' . Check
> your dat
> a statement.</ows:ExceptionText>  </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
> parseXML(basic) - expID: //*[name()='ms:LPIS_DPB_
> UCINNE_BBOX']/*[name()='ms:idPu
> dnihoBloku']
> LpisCache: prefetched: 0, existing: 0 bbox: [ x: 13.348662261287444 ->
> 13.359079
> 192609101, y: 50.24258161412172 -> 50.24932469430318 ]
> prefetch: queue drained, leaving prefetch task
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: Marián Kyral <mkyral na email.cz>
> Komu: OpenStreetMap Czech Republic <talk-cz na openstreetmap.org>
> Datum: 16. 9. 2016 11:20:27
> Předmět: Re: [Talk-cz] dotaz k funkčnosti traceru Lpis
>
> O ničem nevím a nemám to teď jak otestovat.
>
> Marián
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: Zdeněk Pražák <ZPrazak na seznam.cz>
> Komu: talk-cz na openstreetmap.org
> Datum: 16. 9. 2016 11:11:39
> Předmět: [Talk-cz] dotaz k funkčnosti traceru Lpis
>
> chtěl jsem se zeptat zda se něco nezměnilo s tracerem LPIS - při použití
> mi píše hlášku o nedostupnosti dat
>
> Pražák
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20160916/e4d90df9/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz