[Talk-cz] Dotaz k natural=coastline

Lukáš Karas lukas.karas na centrum.cz
Středa Duben 5 22:35:34 UTC 2017


Ahoj, posledních pár týdnů jsem pracoval na knihovně OSMScout, aby správně 
zobrazovala pevninu/moře/ostrovy. Při importu Albánie jsem ale narazil na 
chyby způsobené ostrovy s tagem natural=coastline, které se ale nachází v 
laguně (natural=water) která leží "na pevnině" (vlevo od pobřeží).

http://tools.geofabrik.de/osmi/?
view=coastline&lon=19.40472&lat=40.51970&zoom=15&opacity=1.00&overlays=coastline,coastline_error_lines,line_not_a_ring,line_overlap,line_invalid,line_direction,questionable,coastline_error_points,unconnected,intersections,not_a_ring,double_node,tagged_node

Nemá někdo z vás zkušenosti s mapováním pobřeží? Jsou tyto ostrovy dobře nebo 
špatně? Geofabrik inspektor zde chybu nevidí, já bych ten tag ale smazal :) 

Lukáš

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 455 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170406/e140f815/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz