[Talk-cz] Další překlady wiki

Butrus Damaskus butrus.butrus na gmail.com
Čtvrtek Duben 6 15:42:42 UTC 2017


Nechci Vám brát elán, ale nestačí anglická wiki? Dnes stejně všichni
anglicky mluví...

On Thu, Apr 6, 2017 at 5:16 PM, Dalibor Jelínek <dalibor na dalibor.cz> wrote:

> Ahoj,
>
> ve spolupráci s Lukášem přinášíme další překlady wiki k počtení a
> případným opravám.
>
>
>
> Mějte se,
>
> Dalibor
>
>
>
> · Cs:Využití půdy a přírodní oblasti
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Vyu%C5%BEit%C3%AD_p%C5%AFdy_a_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_oblasti>
> - 4.3.2017
>
> · Cs:Značte, jak chcete
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Zna%C4%8Dte,_jak_chcete> -
> 8.3.2017
>
> · Cs:Historické <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Historick%C3%A9>
> - 13.3.2017
>
> · Cs:Veřejná doprava
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Ve%C5%99ejn%C3%A1_doprava> -
> 21.3.2017
>
> · Cs:Nápověda wiki
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:N%C3%A1pov%C4%9Bda_wiki>, Cs:Kde
> hledat pomoc <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Kde_hledat_pomoc>, Cs:Co
> je OpenStreetMap
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Co_je_OpenStreetMap>
> (aktualizace) - 22.3.2017
>
> · Cs:Hlavní strana
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Hlavn%C3%AD_strana>, Cs:Jak
> přispívat <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Jak_p%C5%99isp%C3%ADvat>,
> Cs:Příspěvky
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky> -
> 23.3.2017
>
> · Cs:Prohlížení
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Prohl%C3%AD%C5%BEen%C3%AD> -
> 24.3.2017
>
> · Cs:Relation:superroute
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Relation:superroute> - 29.3.2017
>
> · Cs:Zúčastnit se
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Z%C3%BA%C4%8Dastnit_se>, Cs:Přispějte
> mapovými daty
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:P%C5%99isp%C4%9Bjte_mapov%C3%BDmi_daty>
> - 3.4.2017
>
>
>
> · post_box:type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:post_box:type>=* - 7.3.2017
>
> · assisted_trail
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:assisted_trail>=*, ladder
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:ladder>=*, rungs
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:rungs>=*, safety_rope
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:safety_rope>=*, priority_road
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:priority_road>=*, taxon
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:taxon>=*, social_facility
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:social_facility>=clothing_bank
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:social_facility%3Dclothing_bank>,
> resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource>=aggregate
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Daggregate>,
> resource <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource>=gravel
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dgravel>, resource
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:resource>=sand
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:resource%3Dsand>,
> fortification_type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=* -
> 7.3.2017
>
> · castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type>=
> kremlin <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dkremlin>,
> castle_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:castle_type>=shiro
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:castle_type%3Dshiro>, access
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:access>=exclusion_zone
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:access%3Dexclusion_zone>,
> military <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:military>=
> exclusion_zone
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:military%3Dexclusion_zone> -
> 8.3.2017
>
> · historic <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:historic>=aqueduct
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:historic%3Daqueduct>, noref
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:noref>=* - 10.3.2017
>
> · landuse <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:landuse>=
> winter_sports
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dwinter_sports> -
> 11.3.2017
>
> · site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=
> bigstone <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dbigstone>
> - 13.3.2017
>
> · site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=
> petroglyph
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dpetroglyph>,
> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=tumulus
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dtumulus>,
> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=megalith
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dmegalith>,
> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=
> necropolis
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dnecropolis>,
> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=
> fortification
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dfortification>,
> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=
> settlement
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dsettlement>,
> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=
> roman_villa
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_villa>,
> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=
> roman_circus
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Droman_circus>,
> field <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:field>=*, moved
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:moved>=*, fortification_type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=hill_fort
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dhill_fort>,
> fortification_type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=ringfort
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dringfort>,
> fortification_type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=limes
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dlimes>,
> fortification_type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=sconce
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dsconce>,
> fortification_type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:fortification_type>=ring_ditch
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:fortification_type%3Dring_ditch>,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> dolmen <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Ddolmen>,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> tholos <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dtholos>,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> menhir <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dmenhir>,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> alignment
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dalignment>,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> stone_circle
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_circle>,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> passage_grave
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dpassage_grave>,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> chamber
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dchamber>
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> nuraghe
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dnuraghe> -
> 14.3.2017
>
> · source:geometry
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry>=*,
> source:geometry
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:source:geometry>=Bing
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:source:geometry%3DBing>,
> monitoring:galileo
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:monitoring:galileo>=*, amenity
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:amenity>=smoking_area
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:amenity%3Dsmoking_area>,
> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=
> hut_circle
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dhut_circle> -
> 15.3.2017
>
> · building:architecture
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:building:architecture>=*,
> admin_level <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:admin_level>=2
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:admin_level%3D2>, highway
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:highway>=unsurfaced
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:highway%3Dunsurfaced> -
> 16.3.2017
>
> · religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=
> christian
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dchristian>,
> denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination>=
> reformed
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dreformed>,
> denomination <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:denomination>=
> mormon <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:denomination%3Dmormon>,
> religion <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=buddhist
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dbuddhist>, religion
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=hindu
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dhindu>, religion
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=jain
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djain>, religion
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=jewish
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Djewish>, religion
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=muslim
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dmuslim>, religion
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=pagan
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dpagan>, religion
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=sikh
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dsikh>, religion
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=shinto
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dshinto>, religion
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:religion>=zoroastrian
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:religion%3Dzoroastrian> -
> 17.3.2017
>
> · megalith_type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=long_barrow
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dlong_barrow>
> - 19.3.2017
>
> · bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>=
> munitions
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dmunitions>,
> bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>=
> pillbox <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dpillbox>,
> bunker_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:bunker_type>=
> hardened_aircraft_shelter
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:bunker_type%3Dhardened_aircraft_shelter>,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> stone_ship
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dstone_ship> -
> 20.3.2017
>
> · lock_name <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_name>=*,
> lock_ref <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:lock_ref>=*,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> well <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dwell>,
> megalith_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:megalith_type>=
> cist <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:megalith_type%3Dcist>,
> site_type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:site_type>=city
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:site_type%3Dcity>, water
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water>=intermittent
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:water%3Dintermittent> -
> 24.2.2014
>
> · network <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=lwn
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dlwn>, network
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=rwn
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Drwn>, network
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=nwn
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Dnwn>, network
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:network>=iwn
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:network%3Diwn>, stone_type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:stone_type>=* - 28.3.2017
>
> · zoo <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=wildlife_park
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dwildlife_park>, zoo
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=enclosure
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Denclosure>, zoo
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=falconry
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Dfalconry>, zoo
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:zoo>=aviary
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:zoo%3Daviary>, tower:type
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=watchtower
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dwatchtower>,
> tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=
> communication
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcommunication>,
> tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=cooling
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dcooling>,
> tower:type <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:tower:type>=
> lighting
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:tower:type%3Dlighting> -
> 30.3.2017
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20170406/674cd305/attachment.html>


Další informace o konferenci talk-cz