[Talk-cz] Cesty s tramvajovými kolejemi

Vratislav Filler vrataf na centrum.cz
Středa Prosinec 5 12:54:00 UTC 2018


Ta Husova v Brně je dobrý příklad, že úplnou aplikací lanes by se dalo řešit do té míry, že routing, popř. renderer pozná, že jsou tramvajové koleje v "pravém" pruhu. 

Odlišné odbočování pro tramvaje v křižovatkách by se dalo unést, v praxi bude mít tramvaj buď vlastní pruh (a tedy vlastní specifikaci), a jinak je odbočování pro tramvaj dané implicitně tím, kam vedou koleje. Někdy se také stává, že cyklisté mají z pravého odbočovacího pruhu povolenou jízdu přímo, v praxi jsem to ještě neřešil, ale bude to pro turn:lanes podobný problém.

Lanes ale neřeší pozici cyklisty při jízdě pruhem s kolejemi (vpravo od kolejí nebo uprostřed), pokud jsou ale lanes, tak by to mohl řešit zvláštní tag jen na to, byť, jak jsem psal vedle, je to asi příliš subjektivní.

V.


>
>> @Vratislav nebylo by lepší navrhnout tag říkající: "tramvajové těleso ve
>> vozovce, vzdálenost od obrubníka 10 cm"?
>> Nebo?
>>
>
>Fakticky by pro mě dávalo smysl rozšíření lanes, tj. pruhů, a označení, že
>daný pruh vozovky (tedy ne vozovka) má tramvajové těleso ve vozovce.
>Ideálně ještě s možností označení, zda je v levé třetině/uprostřed/v pravé
>třetině pruhu, tj. left/middle/right/yes hodnoty tagu. Obdobně by se to
>využít i pro vozovku samotnou, tj. pokud nejsou specifikované pruhy,
>předpokládá se vozovka jako taková...
>
>V podstatě to lze vyčíst i z tagů tak jak jsou, například v Brně
><https://www.openstreetmap.org/way/444527815#map=17/49.19320/16.60453>. Že
>tam jsou ty pruhy oddělené, není podstatné, stejně dobře by fungovalo i to
>společné užití tramvajového pásu (pokud by oba pruhy měly povolený vjezd
>pro vozidla).
>
>Mírně to nefunguje v křižovatkách, kde ta tramvaj zatáčí většinou jinak než
>auta.
>
>
Další informace o konferenci talk-cz