[Talk-cz] Nedělitelné mezery v názvech ulic

Matěj Cepl mcepl na cepl.eu
Středa Leden 24 07:45:21 UTC 2018


On 2018-01-23, 21:06 GMT, Mikoláš Štrajt wrote:
> Důvod je jednoduchý - nejsou vidět a zároveň nejsou mezera (ve 
> smyslu ASCII/ UTF-8 znak 32). Domnívám se, že nad daty OSM 
> operuje dost věcí, které namejí skutečnou podporu Unicode 
> a spíše zneužívají toho, že UTF-8 je zpětně kompatibilní 
> s ASCII.

Jenom pro upřesnění:   je mezera, alespoň patří do 
kategorie WSpace=Y v Unicode 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Whitespace_character).

Matěj
-- 
http://matej.ceplovi.cz/blog/, Jabber: mcepl<at>ceplovi.cz
GPG Finger: 3C76 A027 CA45 AD70 98B5  BC1D 7920 5802 880B C9D8
 
Experience is what you get when you don't get what you want.
   -- Dan Stanford

Další informace o konferenci talk-cz