[Talk-cz] funguje Vám task manager turistických tras

Zdeněk Pražák ZPrazak at seznam.cz
Thu Jul 19 14:58:11 UTC 2018


po návratu z dovolené jsem chtěl zkontrolovat další turistické trasy na task
manageru na http://taskman.poloha.net/project/2

Ten mi hlásí, že nejsem přihlášen na openstreetmap a při pokusu o přihlášení
mi hlásí následující hlášku:
Internal Server Error


The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable 
to complete your request.

Please contact the server administrator at pv na propsychology.cz to inform 
them of the time this error occurred, and the actions you performed just 
before this error.

More information about this error may be available in the server error log.
Dělá Vám to také?

Pražák

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20180719/5c80a4e4/attachment.html>


More information about the Talk-cz mailing list