[talk-cz] iD: Když mapovat, tak důkladně ;)

Karel Volný kavol na seznam.cz
Úterý Květen 19 12:19:26 UTC 2020


zdar,

> https://www.openstreetmap.org/way/82549711/history
...
> Jen tak mimo, podle mého je to sice zmapováno poctivě, ale blbě. To není
> waterway=canal (pro lodní dopravu),

ehm,

"Use waterway=canal for man-made open flow (free flow vs pipe flow) waterways 
used to carry useful water for transportation, hydro-power generation or 
irrigation purposes."

- poslední dva účely nejsou jen lodní doprava, že

> ale asi nejspíš waterway=ditch

"Use waterway=ditch for simple narrow artificial waterways used to drain 
nearby land, to remove storm-water or similar."

to asi moc nesedí ...

> (analogicky k barrier=ditch, případně tam asi může být obojí) nebo
> waterway=drain (vzhledem k tomu, že to je vyzděné).

"Use waterway=drain for artificial waterways, typically lined with concrete or 
similar, used to carry superfluous water like storm water or grey-discharge."

v současné podobě to nadbytečnou vodu rozhodně neodvádí, naopak za posledních 
povodní ji to přivedlo, takže drain také opravdu ne

> Je to bývalý vodní
> příkop kolem hradeb - Mlýnská stoka: https://w.wiki/RDe
> <https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDnsk%C3%A1_stoka_(%C4%8Cesk%C3%A9_Bud
> %C4%9Bjovice)> - jediná "doprava" je tam, že to tak jednou do roka někdo z
> hecu sjede na nějakém plavidle.  
> Majka

mno, když už to brát dle historie, tak spíše

natural=water
water=moat

;-)

nicméně myslím si, že v současné podobě ten 'canal' bude nejlepší

K.
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20200519/ffab1d36/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz