[talk-cz] koňská stezka Česká-Babí lom

Karel Volný kavol na seznam.cz
Neděle Listopad 15 18:01:26 UTC 2020


'hoj,

byli jsme dneska na vycházce a od rozhledny na Babím lomu jsme šli do 
Lelekovic po cestě, která má být koňostezkou - relace 3712922 [https://
www.openstreetmap.org/relation/3712922]

krom toho, že začátek se nedal najít (trail_visibility=intermediate, hm, tak o 
tom bych měl jinou představu ...), tak za celou cestu jsme nenašli (a to jsme 
hledali :-)) ani jednu koňoznačku

akorát u vyústění na pěšině do Lelekovic jsem zahlídnul oranžový puntík, jaký 
AFAIK používají ke značení lesáci, menší než klasická značka a bez orámování 
... ale tato stezka prý má být oranžová (orange:white:orange_dot) - odkdy se 
probůh na značení používá oranžová?

bohužel jsme to došli jen k těm Lelekovicím, ale jsem v pokušení smazat to 
celé, neb jsem se byl i vykouknout na pole, cyklo 5231 v pohodě značena, 
viditelná i z dáli, a po nějaké koňostezce ani stopy

co mě ještě brzdí je, že to před čtyřmi týdny někdo upravoval, ale zjevně jde 
jen o změnu z hiking na horse, která mohla být jen na základě sladění typu se 
symbolem

někdo s místní znalostí, jak je to s tím zbytkem přes Březinu?

mimochodem, tak mě napadá, nemůže to souviset s nedávno diskutovaným 
problémkem utajovaných - v tomto případě maskovaných - cyklotras? (zjevně je 
to aktivně používané a udržované, byl tam prořízlý padlý strom, který by 
chodec i kůň bez problémů překročil :-))

K.
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20201115/604e3b4f/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz