[Talk-dk] Ny på linjen - og cykelstier igen

Morten Siebuhr sbhr at sbhr.dk
Fre Nov 6 14:59:01 GMT 2009


On Fri, 2009-11-06 at 15:32 +0100, Morten Siebuhr wrote:
> On Fri, 2009-11-06 at 14:18 +0100, Claus Hindsgaul wrote:
> > Hej Alle,
> > 
> > Jeg er ny på OSM og har allerede arbejdet lidt på mit nærområde med
> > GPS på mine cykelture - nemlig Ørestaden og Amager Fælled, som jo
> > udvikler sig en del for tiden.

Fedt!


> > Jeg har set jeres diskussion af cykelstier og har prøvet at rette lidt
> > på forbindelserne på de highway=cycleway, som Niels Beck opretter for
> > tiden. Jeg bliver mere og mere klar over at jeg synes at de er et
> > grimt "fix" at lave alle disse separate cykelsti-ways fordi
> > rendermaskinerne ikke kan vise dem. Det giver nemlig en del
> > overvejelser:
> >    * T-forbindelser fra sideveje, cykelruter o.lign. - skal de
> >     forlænges til den modsatte cykelsti? Evt. som en separat
> >     4-meter "cycleway" over vejen?
> >    * Hvordan beskriver man muligheden for krydsning overalt henover
> >     en bilvej (burde man ydermere kunne beskrive om man skal
> >     forcere en midterhelle?)?
> >    * Cykelstier på broer (Langebro, Knippelsbro) bliver noget rod,
> >     idet de optræder som selvstændige broer ovenpå vejen
> 
> Bestemt ikke en køn løsning -- specielt siden både OSMA og CycleMap
> stort set viser det rigtigt...

Det var ikke specielt klart. Een tur til: Både OSMA og CycleMap viser
allerede vejene med cykelstier, hvis de er tagget så (cycleway=...). De
nye cykelstier er redundant information og tjener IMHO ikke noget formål
ud over at gøre kortet mere forvirrende.


> >    * Det er i redigeringsprogrammet ikke altid nemt at "fange"
> >     knudpunkterne, der ligger oveni hinanden under bilvejene i
> >     komplicerede kryds
> >    * Når vi nu er i gang, burde fortorv vel også have deres egne
> >     "ways", ikke?

Måske skulle det blive ligesom cycleway=..., per:

	http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Sidewalk


> >    * I det hele taget komplicerer den slags cykelstimarkeringer
> >     kortene med betydeligt flere elementer

Ja.


> > Det er selvfølgelig ikke fedt at cykelstier ikke vises på kortene, men
> > jeg kan forstå at der arbejdes på dette. Så jeg forudser den dag, hvor
> > vi skal lægge det hele om, no problemet er blevet fixet i softwaren.
> > 
> > Summa summarum: Jeg kan godt leve med at cykelstierne ikke vises på
> > kortene i dag, hvis det gør kortene bedre i morgen.
> > 
> > Hvad siger I?
> 
> Tommelfingerreglen i OSM er ganske klar på det punkt; man skal ikke
> tegne kortene op specielt, bare for at gøre renderen glad. Vejene er,
> for de flestes vedkommende, markeret fint med cycleway=...
> 

-- 
Morten Siebuhr
<sbhr at sbhr.dk>

More information about the Talk-dk mailing list