[Talk-dk] Ny på linjen - og cykelstier igen

Morten Siebuhr sbhr at sbhr.dk
Fre Nov 6 14:32:42 GMT 2009


On Fri, 2009-11-06 at 14:18 +0100, Claus Hindsgaul wrote:
> Hej Alle,
> 
> Jeg er ny på OSM og har allerede arbejdet lidt på mit nærområde med
> GPS på mine cykelture - nemlig Ørestaden og Amager Fælled, som jo
> udvikler sig en del for tiden.
> 
> Jeg har set jeres diskussion af cykelstier og har prøvet at rette lidt
> på forbindelserne på de highway=cycleway, som Niels Beck opretter for
> tiden. Jeg bliver mere og mere klar over at jeg synes at de er et
> grimt "fix" at lave alle disse separate cykelsti-ways fordi
> rendermaskinerne ikke kan vise dem. Det giver nemlig en del
> overvejelser:
>    * T-forbindelser fra sideveje, cykelruter o.lign. - skal de
>     forlænges til den modsatte cykelsti? Evt. som en separat
>     4-meter "cycleway" over vejen?
>    * Hvordan beskriver man muligheden for krydsning overalt henover
>     en bilvej (burde man ydermere kunne beskrive om man skal
>     forcere en midterhelle?)?
>    * Cykelstier på broer (Langebro, Knippelsbro) bliver noget rod,
>     idet de optræder som selvstændige broer ovenpå vejen

Bestemt ikke en køn løsning -- specielt siden både OSMA og CycleMap
stort set viser det rigtigt...


>    * Det er i redigeringsprogrammet ikke altid nemt at "fange"
>     knudpunkterne, der ligger oveni hinanden under bilvejene i
>     komplicerede kryds
>    * Når vi nu er i gang, burde fortorv vel også have deres egne
>     "ways", ikke?
>    * I det hele taget komplicerer den slags cykelstimarkeringer
>     kortene med betydeligt flere elementer
> Det er selvfølgelig ikke fedt at cykelstier ikke vises på kortene, men
> jeg kan forstå at der arbejdes på dette. Så jeg forudser den dag, hvor
> vi skal lægge det hele om, no problemet er blevet fixet i softwaren.
> 
> Summa summarum: Jeg kan godt leve med at cykelstierne ikke vises på
> kortene i dag, hvis det gør kortene bedre i morgen.
> 
> Hvad siger I?

Tommelfingerreglen i OSM er ganske klar på det punkt; man skal ikke
tegne kortene op specielt, bare for at gøre renderen glad. Vejene er,
for de flestes vedkommende, markeret fint med cycleway=...

-- 
Siebuhr <sbhr at sbhr.dk>

More information about the Talk-dk mailing list