[Talk-dk] highway-cycleway - seperat - yes!!!

Claus Hindsgaul claus.hindsgaul at gmail.com
Tir Nov 17 13:41:55 GMT 2009


Hej Niels,

Sikke et stort arbejde, du har lagt i det. Der er meget råmateriale til at
opdatere kortet med cykelinformationer.
Jeg vil dog anbefale dig at vente lidt med finpudsningen af skyggestierne,
til vi er nået til enighed om, hvordan oplysninger om cykelstier skal
implementeres i den endelige form. Arbejdet med at rette op i hånden bliver
større og større jo flere kræfter, du lægger i det. Så vidt jeg kan se,
nærmer vi os det punkt, hvor den letteste metode til opretning kan blive at
rulle alle dine stier tilbage i databasen og begynde forfra - og så vil det
være ærgerligt at være nået for langt med den forkerte metode.

Som du måske kan se, er din deltagelse savnet herinde på listen.
Har du kommentarer til de indvendinger der er kommet mod at implementere
cykelstier ved at oprette et stort antal skyggestier ved siden af de veje,
de er en del af?
Prøv at læse de senest indlæg om cykelstier her på listen. Har du nogle
kommentarer til de seneste forslag om, hvordan vi vil lægge cykelstier ind i
Danmark?

Med venlig hilsen,
Claus

Den 17. nov. 2009 13.58 skrev Niels Beck <nielsbeck at gmail.com>:

>
> Hej!
>
> Jeg har indlagt Hovedstaden og er godt igang med at finfudse, herunder
> forbinde, lave afrundede rundkørsler, broer og tunneller. Amager,
> Frederiksbeerg, og Vestegnen til Volden er færdig! Senere vil jeg
> anvende en facilitet der lægger cykelstierne helt fint lige ved vejene
> og ikke som frihåndstegning.
>
> --
-- 
Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
Edvard Thomsens Vej 19, 5. th
DK-2300 KBH S
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20091117/366bd6e9/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list