[Talk-dk] Tilbagerulning af Niels Becks data

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Tir Nov 24 10:19:00 GMT 2009


Esben Damgaard wrote:

> Dette passer præcis med min egen holdning. Synes dog også man må have 
> "lov til" at oprette en highway=cycleway, hvis der er flere 
> informationer der adskiller cykelstien fra vejen.
> Det eneste eksempel jeg lige kan finde på (om end lidt urealistisk..) er 
> hvis vejen er asfalteret, men cykelstien er af grus. Så kan man bedst 
> definere dette ved at lave dem separat.

Eller, som det er tilfældet flere og flere steder, at cykelstien er lavet
som et selvstændigt vejprojekt længe efter den oprindelige vej er anlagt.
Som regel efter det offentlige har opkøbt strimler af folks grunde etc.

I dette tilfælde er det efter min mening helt korrekt at afmærke cykelstien
separat.

-- Morten (mok0)
More information about the Talk-dk mailing list