[Talk-dk] Svar: Re: Forslag til retningslinjer for cykelstier

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Nov 25 11:31:57 GMT 2009


Jesper Henriksen wrote:

>> Det kunne blive mere præcist ved at vælge "curb_delimited" ("kantsten  
>> afgrænset"), eller man kunne vælge blot "delimited", som også kunne  
>> benyttes til at definere andre former for afgrænsninger som vi ikke i  
>> øjeblikket kender til. Endelig kunne man forestille sig det mere  
>> omstændelige (men også mere udtryksfulde):
>>
>>    cycleway=yes delimited=curb
> 
> Hmm, interessant forslag. Men så mangler man vel en form for relation
> med vejen? Alene de tags siger jo ikke noget om hvilken side kantstenen
> er på, eller hvilken vej kantstenen er ud imod. En cykelsti med kantsten
> er vel sådan set en del af vejens opbygning, og det bør derfor være
> markeret at de to ting hænger sammen.

Det er en tag på selve vejen, som så bliver f.ex.

  highway=tertiary cycleway=yes delimited=curb

Alternativt:

  highway=tertiary cycleway=delimited_curb

(eller "curbed"/"curb"/"foobar")

Freek wrote:

> Yes, I also think a cycleway=curb (or kerb or whatever it will finally be) tag 
> would be useful.

I actually thought it was dutch at first ;-) but I realize now that "kerb"
is british english (AFAICS) so I am sure they would be pleased over there.
<rant> They have already polluted the OSM namespace with their funny,
strictly british nomenclature. For example the whole world is forced to
adopt the british road classification scheme.</rant>

Personally, I prefer "curb" which is also international english.

-- Morten
More information about the Talk-dk mailing list