[Talk-dk] Svar: Re: Forslag til retningslinjer for cykelstier

Carsten Nielsen list_reply at toensberg.dk
Ons Nov 25 16:26:20 GMT 2009


Morten Kjeldgaard skrev:
> Det er en tag på selve vejen, som så bliver f.ex.
>
>   highway=tertiary cycleway=yes delimited=curb
>
> Alternativt:
>
>   highway=tertiary cycleway=delimited_curb
>
> (eller "curbed"/"curb"/"foobar")
>
>   
Pas på med:
    highway=tertiary cycleway=yes delimited=curb
da det ikke er entydigt at "delimited" hentyder til cykelstien.

Så kan jeg bedre lide:
    highway=tertiary cycleway=yes cycleway_delimiter=curb
da jeg formoder flere renderer vil kunne forstå de første to atributter
og så blot ignorere den sidste
ligesom de mappere (mig) der ikke orker at checke kansten bare kan
udelade den sidste attrribut.

Carsten / ablansinger
More information about the Talk-dk mailing list