[Talk-dk] Forslag til retningslinjer for cykelstier

Alexander Hunziker alex.hunziker at gmail.com
Lør Nov 28 17:46:17 GMT 2009


Niels,

> 3. Hovedparten af danske cykelstier ligger indenfor 6 meter fra vejen og vil
> dermed være at definerer som tillæg til highway.xxx, og dermed usynlige på
> uddata.
> 4. Danmarkskortet vil i det store og hele være uden synlige cykelstier
> bortset fra dem
> der er tegnet af GPS-folket der har været på tur i skov og på slette!

Ad punkta 3 og 4 - mange har sagt det før, jeg gentager det lige igen:

Det handler sig *ikke* om at cykelstierne er synlige! Hvis stierne
ikke bliver vist på kortet som du gerne vil betyder det ikke at data/
tagging er forkert, men simpelthen at renderen skal forbedres.

Cheers,
Alexander
More information about the Talk-dk mailing list