[Talk-dk] Navngivning rundkørsler, broer, tunneller, mv

Jeff Huntington jeff.huntington at tdcadsl.dk
Tir Dec 14 16:06:23 GMT 2010


Jeg har nu været aktivt medlem i et par måneder eller tre, og vil gerne
rejse et par spørgsmål i forhold til det jeg har oplevet rundt omkring på
kortet.

 

1. Jeg ser at mange tagger rundkørsler med navnet (og hvor relevant vejnr.)
fra en af de tilsluttende veje (tit den vigtigste). Men det er vel forkert,
da selve rundkørslen ikke hører med til nogen af vejene? Ser efter min
mening også grimt ud på kortet! Jeg foreslår derfor at rundkørsler altid
skal isoleres fra de tilsluttende veje, og tagges som highway= (den højeste
kategori af de tilsluttende veje, jf Wiki'en), og junction=roundabout. Men
før jeg foregriber mig for meget, ville det være godt at få afklaret, om det
skaber problemer for routing software el. andet at fjerne navn og evt.
vejnr. tags fra rundkørsler?

2. Veje på broer eller i tunneller har ofte navn og vejnr. tags. I
modsætning til med rundkørsler kan dette ikke siges at være forkert, men
igen ser grimt ud på kortet og synes overflødig. Igen, ville det skabe
problemer at fjerne sådanne tags?

3. Til- og frakørsler er også ofte navngivet som den vej (e.g. motorvej) som
de slutter til. Er vel ikke korrekt, strengt taget, da de ikke er selve
motorvejen, og ser igen grimt og overflødigt ud på kortet. Kan navnene
fjernes?

 

Nogen synspunkter? Jeg er godt klar over, at opfattelse af skønhed også kan
variere!

 

Et par andre emner, mens jeg er igang:

·         Bliver landuse=residential ikke brugt for meget? Fx. hele den
centrale København, med Rådhuset, Strøget, Christiansborg, ministerier,
kontorer, universitetet, detailhandel mv, var angivet som boligområde. 

·         Jeg synes der mangler en landusekategori for områder med
'offentlige bygninger', fx Slotsholmen og de omkringliggende arealer, eller
Amalienborg. Har checket London, hvor der vist ikke er angivet en landuse i
Westminster.

 

Jeff

-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20101214/7c15b46c/attachment.html>


More information about the Talk-dk mailing list