[Talk-dk] Navngivning rundkørsler, broer, tunneller, mv

Ole Nielsen on-osm at xs4all.nl
Tir Dec 14 19:51:00 GMT 2010


Jeg bider på spørgsmålene om navne.

Først og fremmest husk: "Don't map for the render"

On 14/12/2010 17:06, Jeff Huntington wrote:
> 1. Jeg ser at mange tagger rundkørsler med navnet (og hvor relevant
> vejnr.) fra en af de tilsluttende veje (tit den vigtigste). Men det er
> vel forkert, da selve rundkørslen ikke hører med til nogen af vejene?
> Ser efter min mening også grimt ud på kortet! Jeg foreslår derfor at
> rundkørsler altid skal isoleres fra de tilsluttende veje, og tagges som
> highway= (den højeste kategori af de tilsluttende veje, jf Wiki'en), og
> junction=roundabout. Men før jeg foregriber mig for meget, ville det
> være godt at få afklaret, om det skaber problemer for routing software
> el. andet at fjerne navn og evt. vejnr. tags fra rundkørsler?

Jeg tror ikke, at det giver problemer for routeren at finde igennem 
rundkørslen, hvis navn of ref mangler. Jeg har næsten altid givet 
rundkørsler et navn simpelhen fordi JOSM's Validator brokker sig hvis 
jeg ikke gør det. Men wikien ser ikke ud til specielt at anbefale navne 
på rundkørsler. Undtagelser er naturligvis, hvis rundkørslen har et eget 
navn eller hvis der er adresser der har direkte adgang fra rundkørslen. 
Mht til ref så vil jeg nok putte et ref tag på rundkørslen for at 
markere, at den udgør en del af en nummereret rute.

Det her er IKKE en opfordring til dig om at fjerne navne på alle 
rundkørsler i Danmark, hvis det er det, du har i tankerne. Overlad det 
helst til de lokale mappere at beslutte, om de vil have navne eller ej 
på "deres" rundkørsler.

>
> 2. Veje på broer eller i tunneller har ofte navn og vejnr. tags. I
> modsætning til med rundkørsler kan dette ikke siges at være forkert, men
> igen ser grimt ud på kortet og synes overflødig. Igen, ville det skabe
> problemer at fjerne sådanne tags?

Om det ser grimt ud eller ej skal ikke afgøre, om der skal være et 
navnetag på broen. Spørgsmålet ved broer er vel nærmest om man skal 
anvende vejnavnet eller bronavnet, hvis broen har et navn. Det kan måske 
også forvirre navigatorer (og brugere af dem), hvis vejstykker pludselig 
bliver navnløse og så igen får et navn ("fortsæt ad Nygade", "fortsæt ad 
vej", "fortsæt ad Nygade" etc).

>
> 3. Til- og frakørsler er også ofte navngivet som den vej (e.g. motorvej)
> som de slutter til. Er vel ikke korrekt, strengt taget, da de ikke er
> selve motorvejen, og ser igen grimt og overflødigt ud på kortet. Kan
> navnene fjernes?

Jeg plejer ikke at navngive motorvejstilkørsler, men andre har måske 
andre opfattelser af den sag.

Ole / polderrunner.More information about the Talk-dk mailing list