[Talk-dk] Navngivning rundkørsler, broer, tunneller, mv

Jeff Huntington jeff.huntington at tdcadsl.dk
Fre Dec 17 22:17:05 GMT 2010


Hej!

Thu, 16 Dec 2010 Peter Brodersen <peter at ter.dk>:
> 
> Som sagt, i et normaliseret system ville alle disse vejstykker ikke
> have egne name-tags, men én relation, der knytter alle vejstykker som
> er del af den samme konceptuelle vej sammen - og så har relationen et
> navn (og evt. en vejkode og kommunekode). I praksis vil det nok bare
> være et helvede at skulle administrere i editors.

Tak - begge dele svarer meget godt til min egne fornemmelse! Hvis jeg
fortsætter med emnet, bliver det overfor renderne. 

Thu, 16 Dec 2010 Esbern Snare <esbensnare at gmail.com>:
 
> Davs - jeg mener at sagen er umådelig klar, man SKAL mappe som tingene
> ser ud i virkeligheden og blæse på hvad en render synes, det er af
> yderste vigtighed at databasen er korrekt. De rendere der findes idag
> er ikke perfekte, men bliver dog hele tiden bedre og dem der laver
> rendere SKAL IKKE til at tolke på data der er lagt ind på en måde så
> nutidens render ser flot ud, de skal have de korrekte data. 

Helt enig, men der er altså forskellige korrekte måder at lægge korrekte
data ind på jfr ovenstående fra Peter Brodersen! 

Mvh

Jeff
More information about the Talk-dk mailing list