[Talk-dk] Mastedatabase, af interesse?

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Dec 29 09:28:10 GMT 2010


IT- og Telestyrelsen har frigivet 25 databaser til frit brug [1], heriblandt mastedatabasen, som beskriver eksisterende og planlagte antennepositioner for mobilnettet i Danmark.

Er det noget, der har interesse for OSM? Masterne er jo som regel synlige, og kan derfor anvendes til at orientere sig efter.

-- Morten

[1] <http://www.itst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2010/it-og-telestyrelsen-har-sat-25-datakilder-i-spil-i-2010>
More information about the Talk-dk mailing list