[Talk-dk] Hastighedsgrænser og oplysningstavler

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Ons Apr 6 17:34:57 BST 2011


On 06/04/2011, at 12.30, Pelle Rosenbeck Gøeg wrote:

> 2011/4/6 Morten Kjeldgaard <mok at bioxray.dk> Det er en god ide at 
> benytte source:maxspeed taggen, som vi i forvejen
> benytter til at fortælle hvorfra hastighedsbegrænsningen stammer.
>
> Jeg synes dog, vi skal prefikse med "DK:" for at angive at taggen er 
> sat
> ifølge danske færdselsregler, så jeg vil foreslå f.eks.:
>
>    source:maxspeed=DK:zone
> eller
>    source:maxspeed=DK:recommended
>
> Hvordan vil en vej så tagges? givet det er en landevej som der må 
> køres 80 km/t på, men er anbefalet kun at køre 60km/t ?
> som jeg forstår det, vil vi i tilfælde af ovenstående så kun have de 
> anbefalede værdier repræsenteret?

Jeg mener vejen tagges:

maxspeed=30
source:maxspeed=DK:zone

hvis det er en 30 km/t hastighedszone. Det er muligt, at man lovligt 
må køre 50 km/t det pågældende hvis den ligger i byzone, eller 80 km/t 
hvis den ligger i landzone, men det er efter min mening vores opgave 
at beskrive hvad skiltningen siger de pågældende sted, ikke slavisk at 
gengive færdselslovens maximumsgrænser. Vi tagger hastighedsrænser for 
at videregive information, ikke for blot systematisk at fortælle, at 
færdselsloven opererer med generelle hastighedsgrænser.

Det er tillige umuligt at forudsige hvad politiet vil sige, hvis man 
kommer fræsende med 50 km/t på en stillevej i en 30 km/t zone? Man 
skal jo køre efter forholdene, og det er ikke sikkert at 50 km/t er 
det; det kan vi ikke afgøre. Men vi kan afgøre hvad skiltet fortæller.

-- Morten


Mere information om maillisten Talk-dk.