[Talk-dk] hvordan er adressepunkterne kommet ind i OSM?

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Tor Dec 1 16:09:03 GMT 2011


Katarina Ritz skrev:
> DAGI-temaerne kan anvendes til kommercielle og ikke-kommercielle formål
> uden betaling når der gøres opmærksom på ophavsretten.

Det er netop betingelsen med at gøre opmærksom på ophavsretten, der er 
problemet.

Vi ønsker jo at importere DAGI-temaerne i OpenStreetMap. Men det er ikke 
lige til at angive ophavsretten.

Det er teknisk muligt at sætte en notits på det enkelte objekt i OSM med 
en notits om ophavsretten.

Men vi kan ikke hindre at:
* en anden (evt. udenlandsk) bruger fjerner notitsen.
* nogen laver et kort med kommunegrænser ud fra OSM. Skal de så angive
   KMS' ophavsret på det trykte kort - og hvordan ved de i så fald, at
   de skal gøre det?
* nogen laver et udtræk af OSM uden notitser, og viderespreder dette
   udtræk.

OpenStreetMaps licensbetingelser er netop, at man kan bruge data frit, 
uanset de individuelle bidragsydernes ophavsret.

Vi kan derfor ikke importere DAGI-data i OpenStreetMap, hvis licensen 
for DAGI-data stiller betingelser, som OpenStreetMaps licens ikke stiller.


Så spørgsmålet er, om vi kan undtages fra betingelsen om angivelse af 
ophavsret.Mvh


Jørgen Elgaard LarsenMere information om maillisten Talk-dk.