[Talk-dk] Kommunegrænser

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Søn Feb 27 11:29:09 GMT 2011


Hej alle,

Vi har et par gange diskuteret import af DAGIs kommunegrænser i OSM, men
flere gange er der rejst tvivl om ophavsretten på datasættet. Alternativet
er at tegne dem selv, men hurtigt rejser sig to spørgsmål: 1. kan det gøres
præcist nok til kommunegrænsen har en merværdi for OSM og 2. kan det lade
sig gøre tidsmæssigt forsvarligt. Jeg havde indtil igår aldrig nogensinde
kigget på dagis kommunegrænsedata men forsøgte alligevel at indtegne Århus
Kommune.

Jeg antog følgende:
1. Kommunen kan identificeres præcist i OSAK addressedataen som
osak:municipality_no=751 [*]
2. Kommunegrænsen må være præcis. Den indtegnes i tydelige skel, og åer,
hovedveje og skove er favourable delingsområder.

Metode:
- Den nyeste JOSM udgave understøtter mapCSS. Med få linjers kode kan man
farve POI i forskellige farver alt efter hvilke tags de har. De gjorde det
ret nemt at se hvilke addresser der hørte til Århus Kommune og visa versa
(og deraf skellet til de andre kommuner).
- Tegn efter Fugro hvor de ses tydelige skel.

Resultat:
Kommunegrænsen er indtegnet som vej nr. 101812072 [2]. Jeg har hentet den ud
som gpx via. JOSM og plottet den i google earth sammen med DAGI's [3] og har
taget et screenshot og vedhæftet indlægget her.
DAGI og jeg er ikke helt enige, men jeg overordnet tilfreds med resultatet.
Forskellen består stort set kun i om marker eller skove tilhører den ene
eller anden kommune (og her er osm nok aldrig godt nok imod et officielt bbr
register alligevel). Ift. den kommunegrænse google har indtegnet har vi
mindst et lige så godt resultat.

Konklusion:
Tidsmæssigt har brugt lige lovligt lang tid. Jeg fik først mapCSS til at
spille igår aftes, men med mapCSS hjælpen mener jeg det går ret hurtigt at
indtegne kommunegrænser. Jeg er nu af den opfattelse, at det helt klart er
muligt at indtegne kommunegrænser på et fornuftigt plan uden brug af DAGIs
data.

Problemer med metoden:
Det skal dog også nævnes at DAGI og OSAK ikke altid er enige om hvad der
hører til Århus kommune eller ej. Noden her [4] mener DAGI hører til
Favrskov Kommune, imens OSAK mener den hører til Århus. Ditto mener DAGI
noden [5] her hører til Århus, mens OSAK siger den hører til Skanderborg.
Det er helt klart et meget lille noder er i tilfældet her er tvivlspørgsmål
om. Jeg har fulgt OSAKs mening, men om det den er mest korrekt er jeg lidt i
tvivl om.


[*] Jeg antog oprindeligt den bestod af Århus og 11 oplandsbyer[1] og kunne
identificeres som addr:city=*. Jeg konsulterede med Rasher og sammenlignede
med DAGI og revurderede synspunktet og gentegnede kommunen.
[1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Rasmusv
[2] http://www.openstreetmap.org/browse/way/101812072
[3] http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/
[4] http://www.openstreetmap.org/browse/node/342013482
[5] http://www.openstreetmap.org/browse/node/931618893


Med venlig hilsen
Rasmus Vendelboe
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20110227/bb5805a3/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Screen shot 2011-02-27 at 12.07.12 PM.png
Type: image/png
Size: 1867750 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20110227/bb5805a3/attachment-0001.png>


Mere information om maillisten Talk-dk.