[Talk-dk] Kommunegrænser

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Søn Feb 27 21:10:52 GMT 2011


+fil
Med venlig hilsen
Rasmus Vendelboe


2011/2/27 Rasmus Vendelboe <r.vendelboe+osm at gmail.com>

> Den opgave får du. Jeg skal ikke røre noget dataimport sålænge vi sidder
> fast i det her odbl/ccbysa morads. (ps. nogle af jer skal gå ind og godkende
> den nye TOS og licensændringen. Se hvem på odbl.de/denmark.)
>
> >>..så vi vil aldrig kunne få dem til at blive helt OK
>
> Jeg tror ikke på DAGIs grænser er helt OK.
>
> >>vil du dele din mapCSS
>
> Det er intet fancy, da det bare skulle lette datanalysen. Du skal huske
> også at sætte josm til at loade billeder fra en mappe med min kode. Jeg
> tegnede Odder Kommune på den der måde på 20min efter at have øvet mig på
> Åårhus Kommune. Så man skal nok påregne et sted mellem 40-60minutters
> arbejde pr. kommune - hvis du får et nej med hjem. Kan du selv kode en lille
> smule ser det ud til man hurtigt kan lave nogle sjove ting i josm med
> mapCSS. Load f.eks. "maxspeed overlayet" (du mangler jo de tags dernede :P)
> eller "Modified objects laget" som jeg godt kan lide, så man live kan følge
> med i hvad man har modificeret.
>
>
> Med venlig hilsen
> Rasmus Vendelboe
>
>
> 2011/2/27 Jens Winbladh <jens at somewhere.dk>
>
> Hej
>>
>> Min mening er klar, at vi (OSM) først skal forsøge at kontakte KMS om at
>> få lov til at importere DAGI. Da importen vil kræve relativt lidt arbejde,
>> set op imod den mængde arbejde der ligge i Rasmus's eksempel. Dertil kommer
>> unøjagtigheden, da kommunegrænserne er arbitrære, så vi vil aldrig kunne få
>> dem til at blive helt OK. Men super bud du kom med Rasmus.
>>
>> Kan se på: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Permissions - at der er
>> nogen der har haft kontakt med KMS om dette. Er der nogen af dem, der vil
>> tage en kontakt til dem igen. Ellers skal jeg nok.
>>
>>
>> PS. Rasmus vil du dele din mapCSS, du har lavet?
>>
>> /Jens Winbladh
>>
>> Den 27. feb. 2011 12.29 skrev Rasmus Vendelboe <r.vendelboe+osm at gmail.com
>> >:
>>
>>> Hej alle,
>>>
>>> Vi har et par gange diskuteret import af DAGIs kommunegrænser i OSM, men
>>> flere gange er der rejst tvivl om ophavsretten på datasættet. Alternativet
>>> er at tegne dem selv, men hurtigt rejser sig to spørgsmål: 1. kan det gøres
>>> præcist nok til kommunegrænsen har en merværdi for OSM og 2. kan det lade
>>> sig gøre tidsmæssigt forsvarligt. Jeg havde indtil igår aldrig nogensinde
>>> kigget på dagis kommunegrænsedata men forsøgte alligevel at indtegne Århus
>>> Kommune.
>>>
>>> Jeg antog følgende:
>>> 1. Kommunen kan identificeres præcist i OSAK addressedataen som
>>> osak:municipality_no=751 [*]
>>> 2. Kommunegrænsen må være præcis. Den indtegnes i tydelige skel, og åer,
>>> hovedveje og skove er favourable delingsområder.
>>>
>>> Metode:
>>> - Den nyeste JOSM udgave understøtter mapCSS. Med få linjers kode kan man
>>> farve POI i forskellige farver alt efter hvilke tags de har. De gjorde det
>>> ret nemt at se hvilke addresser der hørte til Århus Kommune og visa versa
>>> (og deraf skellet til de andre kommuner).
>>> - Tegn efter Fugro hvor de ses tydelige skel.
>>>
>>> Resultat:
>>> Kommunegrænsen er indtegnet som vej nr. 101812072 [2]. Jeg har hentet den
>>> ud som gpx via. JOSM og plottet den i google earth sammen med DAGI's [3] og
>>> har taget et screenshot og vedhæftet indlægget her.
>>> DAGI og jeg er ikke helt enige, men jeg overordnet tilfreds med
>>> resultatet. Forskellen består stort set kun i om marker eller skove tilhører
>>> den ene eller anden kommune (og her er osm nok aldrig godt nok imod et
>>> officielt bbr register alligevel). Ift. den kommunegrænse google har
>>> indtegnet har vi mindst et lige så godt resultat.
>>>
>>> Konklusion:
>>> Tidsmæssigt har brugt lige lovligt lang tid. Jeg fik først mapCSS til at
>>> spille igår aftes, men med mapCSS hjælpen mener jeg det går ret hurtigt at
>>> indtegne kommunegrænser. Jeg er nu af den opfattelse, at det helt klart er
>>> muligt at indtegne kommunegrænser på et fornuftigt plan uden brug af DAGIs
>>> data.
>>>
>>> Problemer med metoden:
>>> Det skal dog også nævnes at DAGI og OSAK ikke altid er enige om hvad der
>>> hører til Århus kommune eller ej. Noden her [4] mener DAGI hører til
>>> Favrskov Kommune, imens OSAK mener den hører til Århus. Ditto mener DAGI
>>> noden [5] her hører til Århus, mens OSAK siger den hører til Skanderborg.
>>> Det er helt klart et meget lille noder er i tilfældet her er tvivlspørgsmål
>>> om. Jeg har fulgt OSAKs mening, men om det den er mest korrekt er jeg lidt i
>>> tvivl om.
>>>
>>>
>>> [*] Jeg antog oprindeligt den bestod af Århus og 11 oplandsbyer[1] og
>>> kunne identificeres som addr:city=*. Jeg konsulterede med Rasher og
>>> sammenlignede med DAGI og revurderede synspunktet og gentegnede kommunen.
>>> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Rasmusv
>>> [2] http://www.openstreetmap.org/browse/way/101812072
>>> [3] http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/
>>> [4] http://www.openstreetmap.org/browse/node/342013482
>>> [5] http://www.openstreetmap.org/browse/node/931618893
>>>
>>>
>>> Med venlig hilsen
>>> Rasmus Vendelboe
>>>
>>> _______________________________________________
>>> Talk-dk mailing list
>>> Talk-dk at openstreetmap.org
>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>> *Jens Winbladh*
>>
>> Brynet 51, 6000 Kolding
>> Mobil: 26150926
>> Email:jens at somewhere.dk
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20110227/a29a22de/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: mapcsscode.zip
Type: application/zip
Size: 1687 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20110227/a29a22de/attachment.zip>


Mere information om maillisten Talk-dk.