[Talk-dk] Geodata og ortofotos fra Stevns Kommune

Peter Brodersen peter at ter.dk
Man Mar 21 04:31:04 GMT 2011


Hej,

[orker du ikke at læse al teksten, så giv dig tid til at kigge på de
forskellige links med billeder for at få en fornemmelse af, hvad det
hele handler om]

For nyligt nævnte jeg "Another day, another tool". I Nu er jeg fristet
til at opdatere udsagnet til "Another day, another municipality" :-)

Jeg er blevet gjort opmærksom på Stevns Kommunes GIS-data, som jeg har
brugt lidt tid på at kigge på:
http://www.stevns.dk/Borgere/Selvbetjening/Info-paa-kort-GIS.aspx

Der er tre separate datasæt, som er interessante:
1. Vejmidtetema (under "Flere temaer til download")
2. FOT-data (under "Download FOT-data")
3. Ortofotos fra 2009 (ligeledes under "Download FOT-data")

Jeg har mailet lidt frem og tilbage med Stevns kommune i dag/går
søndag - hvor både deres webmand og deres GIS-ekspert har været
hurtige til at svare! Kort fortalt er de interesserede i at dele data,
de stiller data gratis til download, fordi borgerne trods alt har
betalt for dem, og de har ophavsret til al data. I forhold til
brugsretten virker det temmeligt lovende, og jeg tillader mig at
citere fra én af mailsne fra kommunen:
"Men vedr. kortdata: Brug dem. Skriv Stevns på dem eller lad være. Det
er godt, hvis data kan skabe merværdi!"
Jeg har stillet nogle opklarende spørgsmål, fordi vilkårene varierer
lidt fra datasæt til datasæt. Den hovedpine skal jeg nok bekymre mig
om, så lad mig i stedet komme med et par teasere, og uddybe de
forskellige datasæt:


1. Vejmidtetema:
Stevns Kommune har Vejmidte-data liggende i MapInfo-format. Det er
vektoriseret data over alle veje i kommunen, med tilknyttede vejnavne
(og vejkoder, m.m.). Dette screenshot fra en MapInfo-viewer
illustrerer meget godt datasættets natur:
http://osm.ter.dk/gfx/mapinfo_stevns_vejmidte_2.png

Ideelt set konverterer vi MapInfo-data til OSM-data, og så skal der
lægges et godt stykke arbejde i kun at finde de vejstykker, som der
mangler i det eksisterende OSM-datasæt. På længere sigt kunne det være
oplagt at have passende rutiner til at oprette nye veje (Stevns
Kommune opdaterer Vejmidte-datasættet ugentligt!) og opdatere
eksisterende veje. Om dette skal ske automatisk (fx ved at rette veje
hvis ingen andre brugere har rørt dem) eller semi-automatisk (liste
over ændrede veje siden sidst) er et godt spørgsmål.

Jeg har i samme omgang opdateret min mapserver-software til at
understøtte MapInfo-data. Det betyder, at vi også kan få adgang til at
se vejene ved hjælp af tileserveren. Sammenlign fx:
http://tile.openstreetmap.org/12/2187/1288.png
http://fugro.openstreetmap.dk/stevns/vejmidte/12/2187/1288.png
(filerne har intet med fugro at gøre, men jeg har ikke rettet DNS i
den forbindelse)

Så selv hvis vi vælger ikke at konvertere MapInfo-data til
OSM-vektordata til import, så kan vi stadigvæk hive vejene ind som
grafiske lag i vores editors og tegne efter dem, omend det er lidt
frem-og-tilbage-agtigt først at konvertere vektordata til bitmap-data
for så at oprette OSM-vektordata efter bitmap-data.

"Vejmidte" dækker blot over optegninger fra midten af vejen - dvs.
præcis som vi gør i OpenStreetMap. De ligger også inde med
vejkant-data, hvilket bringer mig til...


2. FOT-data:
"FOT" betyder "FællesOffentligT" og dækker over et standardiseret
dataformat for kommuner. Læs mere på:
http://www.kms.dk/Landkortogtopografi/FOT/
Dette dækker over en masse objekter som fx bygninger, brønddæksler,
søer, vejkanter, chikaner, høfder, statuer, etc. samt tilhørende
attributter, ikke ulig OSMs specifikke tags. Fx nævner specifikationen
for BRØNDDÆKSEL, at der også kan angives en BRØNDTYPE (fx Regnvand,
Spildevand, Kloakvand, etc.).

Der er angivet nogle flere vilkår på Stevns kommunes GIS-side (første
link i denne mail) for brug af de data (download-links er først
tilgængelige, når man indtaster navn og mailadresse). Jeg har
downloadet den tilhørende MapInfo-fil og kigget på deres FOT-data, og
her er et screenshot, hvor jeg har datasæt over brønddæksler,
vejkanter og søer åbne:
http://osm.ter.dk/gfx/mapinfo_stevns_fot.png

Der er rigtigt meget ud over vejdata her, som er interessant at få
importeret. En oversigt over de forskellige objekter kan ses i
specifikationen (kig nedad fra punkt 3 i indholdsfortegnelsen):
http://www.fotdanmark.dk/Materiale/Files/FOTspecifikation/FOT4.1+alt_dk.pdf


3. Ortofotos fra 2009:
Slutteligt er der nyere fotos, som også er i en lidt bedre opløsning
end Fugros billeder. Ligeledes i FOT-afsnittet på GIS-siden, når man
har indtastet personlige oplysninger, vil der være et download-link
til en zipfil med ortofotos for hele Stevns Kommune.

Zipfilen fylder 3,1 GB (!) og rummer en grafikfil i .ecw-format og
tilhørende .tab (samme grafik-dataformat som Fugros billeder).
Caveat: Jeg kunne *kun* pakke zipfilen ud med Windows' egen
"Komprimerede mapper"-funktion. Både WinRar og Linux' unzip meldte
fejl i zipfilen. Ikke at jeg regner med at mange andre har interesse i
at downloade filen.

Det flotte kort fortjener også et screenshot, her ved Hårlev station:
http://osm.ter.dk/gfx/2009_stevns_haarlev.jpg

Hvis vi har behov for at trace noget, som vi ikke kan importere fra
førnævnte MapInfo-datasæt, så er det oplagt også at smide deres
ortofoto-filer op på mapserveren, så man kan bruge deres luftfotos til
at trace ud fra. Igen, naturligvis med forudgående tilladelse.


Dér hvor jeg kommer til kort (*badumchi*) er at manipulere med og
konvertere MapInfo-datafilerne. Jeg kan pt. lave tiles af dem til
mapserveren, og kigge på dem i en viewer, men det er omtrent det. Jeg
gætter dog på, at der findes GIS-værktøjer til formålet, og jeg vil
prøve at spørge omkring mig for nogen med erfaring hvad det angår. Det
er vist også samme situation, Jens Winbladh står i mht .shp-filerne
(Shapefile) fra Kolding og Haderslev. I skal endelig ikke være bange
for at byde ind :-)

Som nævnt prøver jeg at få afklaret alle relevante detaljer mht.
rettigheder - både for brug af deres vektor-datafiler til import, samt
brug af deres ortofotos. Men uanset hvad, så tror jeg, at vi - og
borgerne i Stevns Kommune - har grund til at glæde os :-)

- Peter BrodersenMere information om maillisten Talk-dk.