[Talk-dk] landsbyer landuse place

Ole Laursen olau at hardworking.dk
Tor Mar 24 21:51:21 GMT 2011


Esben Damgaard <maillist at ...> writes:
> Den 18-03-2011 15:34, Esbern Snare skrev:
> > 2: ramme ind og tagge landuse:residential + ny node med tagget place:
> > f.eks. Village eller Hamlet og name: byens navn
> Den "rigtige" må vel være 2, for hvad hvis byen ikke udelukkende er 
> residential, men også commercial, eller industrial, eller railway, osv..
> Derfor ser jeg place som den konsekvente tagning på en by. Der kan vel 
> også findes residential landuse udenfor byer?

Enig. Vi snakkede også om det her for et par måneder siden hvor jeg spurgte
om størrelserne, hvis du (Esbern) er interesseret i flere meninger. :-)
 
> Der er dog ikke noget til hinder for, hvis byen kun består af 
> residential, at knytte place tagget på sammen med landuse. Place må 
> nemlig gerne være et area.

Med et punkt som place kan man flytte lidt rundt med bynavnet hvad der kan
være meget praktisk for f.eks. at angive en slags bymidte. Jeg synes ikke den
automatiske navn på område-feature i de færdige kort altid virker supergodt
for noget så stort som en landsby/by.

Ole
Mere information om maillisten Talk-dk.