[Talk-dk] Geodata og ortofotos fra Stevns Kommune

Niels Elgaard Larsen elgaard at agol.dk
Fre Mar 25 09:28:40 GMT 2011


Den 25-03-2011 09:49, Morten Siebuhr skrev:

>> Er kommunen kommet i klister for sin gavmildhed?


Det lader til at Stevns ikke bare lægger sig ned.


Det værste i skrivelsen er:

==
Som statsforvaltningen har forstået Stevns kommune, er det en
forudsætning for Stevns kommunes (og de øvrige kommuners) deltagelse i
FOT-samarbejdet, at kommunen erhverver ejerrettigheder til det
grundkortmateriale, som kommunen får produceret. Kommunen erhverver
dermed retten til kommerciel udnyttelse af kortmaterialet.

Dette forhold vurderes umiddelbart at være problematisk henset til den
grundlæggende forudsætning om, at en kommune ikke er opbygget for at
varetage kommercielle og dermed forretningsmæssige formål, men derimod
at varetage fællesskabsopgaver for et lokalsamfund, herunder hensynet
til forudsætnigen om kommunens forpligtelser til at handle økonomisk
forsvarligt.
==

Så kommunerne må slet ikke eje deres egen data.
Det kan også ramme Fri Software.

På den anden side, måske vil copyleft licenserne virke her.
Hvis fx Stevns kommune faktisk selv bruger OpenSteetmap data, så er
situationen en anden.

...

> I det store hele ser det ud som om statsforvaltningen kommer til deres
> konklusion baseret på Stevs Kommune ulovligt laver et kort, der er for
> godt (kartografisk overkapacitet, om man vil), og hvis de
> sælger/bortgiver dette arbejde i nogen form forvrider de det
> komercielle marked. En specielt interessant detalje er at de ikke
> skelner mellem om kortet sælges eller bortgives - de mener det er
> ulovligt at kommunen overhovedet udbyder deres kort-materiale.
> 
> Jeg er (heldigvis) ikke jurist, men som jeg læser det, må faktisk
> heller ikke sælge deres kort til KortCenter A/S, der indklagede dem
> for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fordi de bortgav kortet i
> stedet for "blot" at slæge det.

Nej, men de må betale fx Kortcenter for at producere data, hvis
Kortcenter beholder rettighederne til data.

Eller Stevns kan give data til Kort- og Matrikelstyrelsen.
og Kort- og Matrikelstyrelsen må så sælge det videre til Kortcenter,
andre forlag, kortfirmaer og tjenester (de gule sider, rejseplanen, osv).
Kort- og Matrikelstyrelsen må sikkert gerne give data til OpenStreetmap,
men det vil de jo ikke.

https://secure.mim.dk/kms/KMSCopyR_Borger/Default.aspx?css=kmsstylesheet

i FOT er en forening af kommunerne og KMS (staten).Mere information om maillisten Talk-dk.