[Talk-dk] Geodata og ortofotos fra Stevns Kommune

Peter Brodersen peter at ter.dk
Fre Mar 25 23:18:35 GMT 2011


Hej,

For en god ordens skyld: Det er en sag, som har kørt uafhængigt af
OpenStreetMaps brug af deres data. Den har dog stadigvæk høj relevans
i forhold til OpenStreetMap.

Indtil videre er der ikke afgjort noget, men der er mildest talt mange
meninger om det. I Høringssvaret fra Statsforvaltningen Sjælland kan
man fx på side 2 læse, at Statsforvaltningen ikke mener, at de har den
juridiske kompetence til at forstå og dermed afgøre spørgsmålene. Men
de fastholder at der ingen lovhjemmel er, og skriver alligevel 15
sider om sagen...

Kommunernes Landsforening vil gå ind i sagen, men de mener, at data
skal sælges (og så er det uklart mht. licenser derefter til
viderebrug).

Det går derudover rimeligt meget imod de offentlige initiativer ifbm.
ODIS - Offentlige Data I Spil-initiativet:
http://digitaliser.dk/group/237756 - samt hvad Videnskabsministeren
har af visioner.

At dømme på forskellige twitter-indlæg, så er flere af IT- og
Telestyrelsens folk opmærksomme på konflikten. Det samme er Stevns'
GIS-mand, som også opfordrer til at downloade løs indtil der er en
klar afgørelse :-)

For os rejser det to mulige problematikker:

1. Tør kommunerne samarbejde?

Nu var vi lige ved at komme i gang med at få brugt kommunernes data
(Stevns, Kolding, Haderslev). Herefter er det let at få adgang til
øvrig data, når nu vi har fået åbnet en sprække. Hvilken kommune kunne
da ikke ønske også at have lige så gode kort på OpenStreetMap som fx
Stevns? Men hvis kommunerne risikerer at få påtale, hvis det
samarbejder med OSM (eller bare deler i det hele taget), så risikerer
vi at initiativet dør, før det rigtigt kom af sted, trods det gode
arbejde, folk som Jens Winbladh og Søren Johannessen har gjort for at
skabe opmærksomhed omkring emnet.

2. Hvilke regler er blevet brudt?

Statsforvaltningen mener som nævnt (side 15 i høringssvar-PDF'en), at
Stevns Kommune ikke har hjemmel til at sælge eller videregive data.
Jeg kan ikke gennemskue, hvilke sanktioner, der vil være, men jeg
tvivler på, at det vil have problemer med tilbagevirkende kraft. Med
andre ord er det næppe OSM's hovedpine, om en kommune overholder deres
retsgrundsætninger for deres opgavevaretagelse. Uanset hvad, så er det
stadigvæk kommunen, som er ejer af ophavsretten. Det er der ikke
noget, som vil ændre på.


Så alt i alt kan det være en problematik for lignende projekter i
fremtiden, og muligvis også få nogle kommuner til at sætte deres
delings-tanker på pause, før der er en afklaring. På den måde er det
en irritation til fremtidige projekter.

Men jeg ser ikke, at det skal afholde os fra at bruge det eksisterende
datamateriale i mellemtiden. OpenStreetMap overtræder ikke
ophavsretten med de tilladelser, vi har fået.

Det er dog en sag, jeg vil følge nøje. Jeg vil også prøve at prikke
til nogle journalister, m.m. desangående og få skabt noget offentligt
fokus på sagen.

- Peter Brodersen


On 25 March 2011 08:27, Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul at gmail.com> wrote:
> Ja, det er imponerende, hvad den import har gjort for Stevns. Men hvad er nu
> dette for en historie???:
> http://digitaliser.dk/news/1077645 "Stevns Kommune må ikke videregive gratis
> geodata"
>
> Er kommunen kommet i klister for sin gavmildhed?
> 2011/3/24 Ole Laursen <olau at hardworking.dk>
>>
>> Peter Brodersen <peter at ...> writes:
>> > .. og nu er alle 19.024 bygninger lagt ind. Tjek fx:
>> > http://osm.org/go/0NTO <at> bm
>>
>> Megafedt.
>>
>>
>> Ole
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
>
> --
> --
> Civilingeniør ph.d. Claus Hindsgaul
> Studsbøl Alle 81
> DK-2770 Kastrup
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>Mere information om maillisten Talk-dk.