[Talk-dk] Kommunegrænser

Rasmus Vendelboe r.vendelboe+osm at gmail.com
Ons Maj 18 12:17:24 BST 2011


Hej Jens mf.

Er der sket noget her siden sidst?

Med venlig hilsen
Rasmus Vendelboe


2011/3/1 Jens Winbladh <jens at somewhere.dk>

> Hej Alle
>
> Jeg er nu i dialog med KMS (via. Fleming Colstrup, afd. for ansvar og
> ophavsret) om at få lov til at importerer DAGI data ind i OSM.
> Sagen skal forbi KMS's jurister, da KMS er underlagt Statens Ophavsret,
> således må de ikke frigive data, uden der skal noteres ophavsret på alt der
> gør brug af deres data. Selvom de gerne vil give det til os uden forbehold.
>
> Jeg vender tilbage, når jeg hører noget nyt i sagen.
>
> I kan se mere på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Permissions
>
> <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Permissions>/Jens Winbladh
>
> Den 27. feb. 2011 22.10 skrev Rasmus Vendelboe <r.vendelboe+osm at gmail.com>
> :
>
> +fil
>>
>> Med venlig hilsen
>> Rasmus Vendelboe
>>
>>
>> 2011/2/27 Rasmus Vendelboe <r.vendelboe+osm at gmail.com>
>>
>>  Den opgave får du. Jeg skal ikke røre noget dataimport sålænge vi sidder
>>> fast i det her odbl/ccbysa morads. (ps. nogle af jer skal gå ind og godkende
>>> den nye TOS og licensændringen. Se hvem på odbl.de/denmark.)
>>>
>>> >>..så vi vil aldrig kunne få dem til at blive helt OK
>>>
>>> Jeg tror ikke på DAGIs grænser er helt OK.
>>>
>>> >>vil du dele din mapCSS
>>>
>>> Det er intet fancy, da det bare skulle lette datanalysen. Du skal huske
>>> også at sætte josm til at loade billeder fra en mappe med min kode. Jeg
>>> tegnede Odder Kommune på den der måde på 20min efter at have øvet mig på
>>> Åårhus Kommune. Så man skal nok påregne et sted mellem 40-60minutters
>>> arbejde pr. kommune - hvis du får et nej med hjem. Kan du selv kode en lille
>>> smule ser det ud til man hurtigt kan lave nogle sjove ting i josm med
>>> mapCSS. Load f.eks. "maxspeed overlayet" (du mangler jo de tags dernede :P)
>>> eller "Modified objects laget" som jeg godt kan lide, så man live kan følge
>>> med i hvad man har modificeret.
>>>
>>>
>>> Med venlig hilsen
>>> Rasmus Vendelboe
>>>
>>>
>>> 2011/2/27 Jens Winbladh <jens at somewhere.dk>
>>>
>>> Hej
>>>>
>>>> Min mening er klar, at vi (OSM) først skal forsøge at kontakte KMS om at
>>>> få lov til at importere DAGI. Da importen vil kræve relativt lidt arbejde,
>>>> set op imod den mængde arbejde der ligge i Rasmus's eksempel. Dertil kommer
>>>> unøjagtigheden, da kommunegrænserne er arbitrære, så vi vil aldrig kunne få
>>>> dem til at blive helt OK. Men super bud du kom med Rasmus.
>>>>
>>>> Kan se på: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Da:Permissions - at der
>>>> er nogen der har haft kontakt med KMS om dette. Er der nogen af dem, der vil
>>>> tage en kontakt til dem igen. Ellers skal jeg nok.
>>>>
>>>>
>>>> PS. Rasmus vil du dele din mapCSS, du har lavet?
>>>>
>>>> /Jens Winbladh
>>>>
>>>> Den 27. feb. 2011 12.29 skrev Rasmus Vendelboe <
>>>> r.vendelboe+osm at gmail.com>:
>>>>
>>>>> Hej alle,
>>>>>
>>>>> Vi har et par gange diskuteret import af DAGIs kommunegrænser i OSM,
>>>>> men flere gange er der rejst tvivl om ophavsretten på datasættet.
>>>>> Alternativet er at tegne dem selv, men hurtigt rejser sig to spørgsmål: 1.
>>>>> kan det gøres præcist nok til kommunegrænsen har en merværdi for OSM og 2.
>>>>> kan det lade sig gøre tidsmæssigt forsvarligt. Jeg havde indtil igår aldrig
>>>>> nogensinde kigget på dagis kommunegrænsedata men forsøgte alligevel at
>>>>> indtegne Århus Kommune.
>>>>>
>>>>> Jeg antog følgende:
>>>>> 1. Kommunen kan identificeres præcist i OSAK addressedataen som
>>>>> osak:municipality_no=751 [*]
>>>>> 2. Kommunegrænsen må være præcis. Den indtegnes i tydelige skel, og
>>>>> åer, hovedveje og skove er favourable delingsområder.
>>>>>
>>>>> Metode:
>>>>> - Den nyeste JOSM udgave understøtter mapCSS. Med få linjers kode kan
>>>>> man farve POI i forskellige farver alt efter hvilke tags de har. De gjorde
>>>>> det ret nemt at se hvilke addresser der hørte til Århus Kommune og visa
>>>>> versa (og deraf skellet til de andre kommuner).
>>>>> - Tegn efter Fugro hvor de ses tydelige skel.
>>>>>
>>>>> Resultat:
>>>>> Kommunegrænsen er indtegnet som vej nr. 101812072 [2]. Jeg har hentet
>>>>> den ud som gpx via. JOSM og plottet den i google earth sammen med DAGI's [3]
>>>>> og har taget et screenshot og vedhæftet indlægget her.
>>>>> DAGI og jeg er ikke helt enige, men jeg overordnet tilfreds med
>>>>> resultatet. Forskellen består stort set kun i om marker eller skove tilhører
>>>>> den ene eller anden kommune (og her er osm nok aldrig godt nok imod et
>>>>> officielt bbr register alligevel). Ift. den kommunegrænse google har
>>>>> indtegnet har vi mindst et lige så godt resultat.
>>>>>
>>>>> Konklusion:
>>>>> Tidsmæssigt har brugt lige lovligt lang tid. Jeg fik først mapCSS til
>>>>> at spille igår aftes, men med mapCSS hjælpen mener jeg det går ret hurtigt
>>>>> at indtegne kommunegrænser. Jeg er nu af den opfattelse, at det helt klart
>>>>> er muligt at indtegne kommunegrænser på et fornuftigt plan uden brug af
>>>>> DAGIs data.
>>>>>
>>>>> Problemer med metoden:
>>>>> Det skal dog også nævnes at DAGI og OSAK ikke altid er enige om hvad
>>>>> der hører til Århus kommune eller ej. Noden her [4] mener DAGI hører til
>>>>> Favrskov Kommune, imens OSAK mener den hører til Århus. Ditto mener DAGI
>>>>> noden [5] her hører til Århus, mens OSAK siger den hører til Skanderborg.
>>>>> Det er helt klart et meget lille noder er i tilfældet her er tvivlspørgsmål
>>>>> om. Jeg har fulgt OSAKs mening, men om det den er mest korrekt er jeg lidt i
>>>>> tvivl om.
>>>>>
>>>>>
>>>>> [*] Jeg antog oprindeligt den bestod af Århus og 11 oplandsbyer[1] og
>>>>> kunne identificeres som addr:city=*. Jeg konsulterede med Rasher og
>>>>> sammenlignede med DAGI og revurderede synspunktet og gentegnede kommunen.
>>>>> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Rasmusv
>>>>> [2] http://www.openstreetmap.org/browse/way/101812072
>>>>> [3] http://www.kms.dk/Produktkatalog/DAGI/
>>>>> [4] http://www.openstreetmap.org/browse/node/342013482
>>>>> [5] http://www.openstreetmap.org/browse/node/931618893
>>>>>
>>>>>
>>>>> Med venlig hilsen
>>>>> Rasmus Vendelboe
>>>>>
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Talk-dk mailing list
>>>>> Talk-dk at openstreetmap.org
>>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> *Jens Winbladh*
>>>>
>>>> Brynet 51, 6000 Kolding
>>>> Mobil: 26150926
>>>> Email:jens at somewhere.dk
>>>>
>>>>
>>>> _______________________________________________
>>>> Talk-dk mailing list
>>>> Talk-dk at openstreetmap.org
>>>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>>>
>>>>
>>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-dk mailing list
>> Talk-dk at openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>>
>>
>
>
> --
> *Jens Winbladh*
>
> Brynet 51, 6000 Kolding
> Mobil: 26150926
> Email:jens at somewhere.dk
>
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20110518/5561d79e/attachment.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.