[Talk-dk] Opdateret DA:Map features

Sonny Andersen sba at bukhmark.dk
Tir Nov 1 07:33:50 GMT 2011


OK, jeg har ladet mig forvirre af overskriften og udtrykket "Spor", så lad
os endelig fjerne alt om stier i denne forbindelse.

Jeg synes, at vi skal beholde "Grusvej" i overskriften, og så ændre grade1
til: "Fast vej hovedsageligt belagt med asfalt, fliser eller beton". - Min
pointe er, at du kun ville overveje klassificeringen tracktype på en vej,
som er dårligere end en almindelig, asfalteret vej. Det kan fx være, at den
kun er nødtørftigt asfalteret.
Jeg mener, at jeg har læst et eller andet sted, at "unclassified" er en vej,
som skal tjekkes nærmere ved en senere lejlighed, måske af nogen med
lokalkendskab, men som man har behov for at oprette her og nu.

Sonny
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Ole Nielsen [mailto:on-osm at xs4all.nl] 
Sendt: 31. oktober 2011 20:47
Til: OpenStreetMap Denmark
Emne: Re: [Talk-dk] Opdateret DA:Map features


On 31/10/2011 14:13, Sonny Andersen wrote:
> Jeg synes det ser godt ud, bortset fra tabellen med overskriften
> Grusveje/stier, som er svær at forstå for en vandrer. Jeg synes også, at
> betegnelsen spor er noget misvisende.

Jeg har ikke rørt den tabel men vel luret på, hvordan den kunne 
forbedres. Dit forslag ser lovende ud. En bemærkning: tracktype bruges 
kun i forbindelse med highway=track (dvs mark- og skovveje til 
landbrugs- eller skovbrugskørsel), ikke på stier.

>
> Jeg har derfor følgende forslag:
> Overskrift: "Grusveje, markveje, skovveje, stier"

Jeg foreslår grusveje og stier fjernet fra overskriften. Grusveje kan 
også være offentlige veje (unclassified etc) og grade1 er slet ingen 
grusvej.

> grade1: "Fast vej belagt med asfalt, fliser eller beton"
> grade2: "Grusvej med tæt pakket overflade"
> grade3: "Markvej eller skovvej, jævn overflade med ligelig fordeling af
> hårde og bløde materialer"
> grade4: "Markvej eller skovvej med ujævn, blød overflade af jord, sand
eller
> græs"
> grade5: "Natursti, trampesti eller kørespor, der er svær at skelne i
> landskabet"

Natursti og trampesti bør fjernes. Bortset fra det ser det fint ud. Skal 
jeg opdatere?

Ole

_______________________________________________
Talk-dk mailing list
Talk-dk at openstreetmap.org
http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
Mere information om maillisten Talk-dk.