[Talk-dk] Skal vi være først igen igen?

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Man Nov 21 11:52:50 GMT 2011


Mikkel Kirkgaard Nielsen skrev:
> Strækningen er, efter min bedste overbevisning, en del af europavejen
> E 20

Vejdirektoratets side tyder på noget andet:

 > Vejen bliver en hovedlandevej, og den vil fremover sikre en bedre
 > fremkommelighed for den tunge trafik fra E20
(Se 
http://www.vejdirektoratet.dk/dokumentniveau.asp?page=document&objno=223699)

Som jeg læser det, er det altså ikke en del af E20.

Under menupunktet "EU støtter sø-motorvej mellem Esbjerg og den belgiske 
havn Zeebrügge" kan man læse:


 > Byggeriet af den bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn er en del et
 > fælles projekt mellem Zeebrügge Havn, det belgiske
 > transportministerium, Sea-Ro terminal NV, Esbjerg Havn og
 > Vejdirektoratet.

Der er altså tale om en rute til Zeebrügge, ikke til Harwich.


- JørgenMere information om maillisten Talk-dk.