[Talk-dk] Endnu en ny milesten nået - hvad med resten?

Jørgen Elgaard Larsen jel at elgaard.net
Man Nov 21 16:13:00 GMT 2011


Peter Brodersen skrev:
> Jeg tror, det kunne være en fin idé at lave en oversigt over mindst en
> 10-20 steder, hvor der er brug for surveys - gerne med screenshots, fx
> som her:

Enig. Kan vi nøjes med en wiki-side, eller er der potentiale i en database?

>> 2) Træ-befængte veje
> Det er rigtigt nok et problem i forhold til præcisionen. Men i det
> omfang, at kvaliteten på OSM i sagens natur i forvejen svinger, og vi
> ikke forventer, at nogen kører biler automatisk baseret på
> spor-præcisionen, så er det vigtigste i mine øjne blot, at vi har et
> konceptuelt spor (der går en vej mellem vej A og vej B, og den ligger
> før vej C), også aht. routing.

Ja, jo. Det virker nogle gange. F.x. hvis det er en allé, eller en 
enkelt stor vej, der går igennem en skov.

Men andre gange er der et større skovområde med flere veje, og måske 
endda adresser. Der kan det være svart at se, hvilke veje, der er 
forbundet med hinanden.

Asserbo var et godt eksempel, men der er også andre.

> En anden mulighed er at investere i Agent Orange, men det er nok ikke
> så populært :-)

Det vil heller ikke hjælpe på Fugro-billederne, medmindre du også kan 
skaffe en tidsmaskine :-P

>> 5) Haveforeninger
>> Nogle haveforeninger har navngivne veje inde i foreningen. Det er således
>> ikke muligt at navngive vejene med haveforeningens navn.
>> (Eksempel:
>> http://www.openstreetmap.org/?box=yes&bbox=10.158473698586,56.1326476,10.163612598585,56.1359447)
>> Men adresserne er navngivet efter foreningen.
>> Principielt burde kommunen ændre adresserne, så de følger vejenes navne.
>
> Jeg tror, det er vigtigt at huske, at ligesom vi ikke mapper for
> renderen, behøver vi heller ikke kun at mappe for vores eget værktøj
> (selv om det er et godt værktøj).

Enig, men målet må stadig være, at hvis en bruger vil finde vej til 
"Haveforeningen Af 1940 213", så kan han finde ud af, hvor den ligger.

Vi skal naturligvis ikke mappe for en specifik renderer, men vi må 
overveje, om der overhovedet findes renderer, som kan finde adresser 
uden en tilsvarende vej med highway-tag. Men det burde ikke være umuligt.


Vi må så overveje, om vi vil hjælpe kommunerne med at følge de nye 
vejnavneregler.Vores eget problem burde kunne løses ved at ændre værktøjet, så det ikke 
blot kigger på highway=*, men også landuse=allotments. Og evt. også 
place=island/islet.- JørgenMere information om maillisten Talk-dk.