[Talk-dk] Skal vi være først igen igen?

Mikkel Kirkgaard Nielsen m.kirkgaard at gmail.com
Tir Nov 22 01:56:57 GMT 2011


21. nov. 2011 19.22 skrev Torben Brendstrup <t.brendstrup at gmail.com>:
> Jeg har spurgt projektlederen direkte, så er det bare at vente :)

Efter at have været forbi igen i dag, med fokus på at kigge skilte, er
det helt givet at vejen er en del af E 20. Hele strækningen er
plastret til med E 20 henvisninger, men al yderligere information han
kan bidrage med er det da kun velkomment.

>> Vejdirektoratets side tyder på noget andet:
>> > Vejen bliver en hovedlandevej, og den vil fremover sikre en bedre
>> > fremkommelighed for den tunge trafik fra E20
>> Som jeg læser det, er det altså ikke en del af E20.

Jeg har selvfølgelig læst hjemmesiderne, og som dine citater også
demonstrerer, er det meget mudret det der skrives, hvis man prøver at
udlede den her type detaljerede informationer. Der er en tendens til
at folk sætter lighedstegn mellem E-rute og motorvej, selv
vejdirektoratet gør det i dit citat, men det er altså ikke korrekt.

E-ruterne er, så vidt jeg kan forstå det, nogle overordnede streger
der er trukket af folk på et UN-konto, for at definere
hovedfærdselsårerne igennem det Europæiske kontinent, E 20 går f.eks.
fra det vestlige Irland og ind i Rusland (men også Asien er
repræsenteret, se
http://en.wikipedia.org/wiki/International_E-road_network).

En vej med E-rutestatus er ikke nødvendigvis af typen motorvej, og
Vejdirektoratet taler med to tunger om det. Se f.eks. det kort der
angiver årsdøgntrafikmængden for Sydvestjylland
(http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=245000),
her ses det tydeligt at E 20 ruten fortsætter på primærvej 24, hvor
motorvejen ender lidt uden for Esbjerg. Og så er vi tilbage ved mit
oprindelige spørgsmål, hvor starter/slutter E 20 præcist ved den
danske vestkyst?

>> Der er altså tale om en rute til Zeebrügge, ikke til Harwich.

Vejen er selvfølgelig ikke udvidet kun for forbindelsen til Zeebrügge,
men er måske støttet fra EU på det præmis at det vil forbedre
fragtbetjeningen på dén specifikke rute, og mon ikke støtten også
hænger meget sammen med vejens status som E 20 rute.
Men jeg undrer mig nu stadig over, at E 20 krydser havet et andet sted
end hvor man i praksis kan komme over det.

MikkelMere information om maillisten Talk-dk.