[Talk-dk] Skal vi være først igen igen?

Torben Brendstrup t.brendstrup at gmail.com
Tir Nov 22 03:08:47 GMT 2011


Ligeledes er det bekræftet fra projeklederen selv:


> Hej Torben****
>
> Det er korrekt som angivet.****
>
> Når det sidste stykke åbner omlægges E20 til Estrupvej.****
>
> ** **
>
> Venlig hilsen****
>
> *John Kjærsgaard
> *Projektleder
> ___________________________________
>
> *Vejdirektoratet
> *Thomas Helsteds Vej 11
> Postboks 529
> 8660 Skanderborg
>

Mvh.
Torben

2011/11/22 Mikkel Kirkgaard Nielsen <m.kirkgaard at gmail.com>

> 21. nov. 2011 19.22 skrev Torben Brendstrup <t.brendstrup at gmail.com>:
> > Jeg har spurgt projektlederen direkte, så er det bare at vente :)
>
> Efter at have været forbi igen i dag, med fokus på at kigge skilte, er
> det helt givet at vejen er en del af E 20. Hele strækningen er
> plastret til med E 20 henvisninger, men al yderligere information han
> kan bidrage med er det da kun velkomment.
>
> >> Vejdirektoratets side tyder på noget andet:
> >> > Vejen bliver en hovedlandevej, og den vil fremover sikre en bedre
> >> > fremkommelighed for den tunge trafik fra E20
> >> Som jeg læser det, er det altså ikke en del af E20.
>
> Jeg har selvfølgelig læst hjemmesiderne, og som dine citater også
> demonstrerer, er det meget mudret det der skrives, hvis man prøver at
> udlede den her type detaljerede informationer. Der er en tendens til
> at folk sætter lighedstegn mellem E-rute og motorvej, selv
> vejdirektoratet gør det i dit citat, men det er altså ikke korrekt.
>
> E-ruterne er, så vidt jeg kan forstå det, nogle overordnede streger
> der er trukket af folk på et UN-konto, for at definere
> hovedfærdselsårerne igennem det Europæiske kontinent, E 20 går f.eks.
> fra det vestlige Irland og ind i Rusland (men også Asien er
> repræsenteret, se
> http://en.wikipedia.org/wiki/International_E-road_network).
>
> En vej med E-rutestatus er ikke nødvendigvis af typen motorvej, og
> Vejdirektoratet taler med to tunger om det. Se f.eks. det kort der
> angiver årsdøgntrafikmængden for Sydvestjylland
> (http://www.vejdirektoratet.dk/dokument.asp?page=document&objno=245000),
> her ses det tydeligt at E 20 ruten fortsætter på primærvej 24, hvor
> motorvejen ender lidt uden for Esbjerg. Og så er vi tilbage ved mit
> oprindelige spørgsmål, hvor starter/slutter E 20 præcist ved den
> danske vestkyst?
>
> >> Der er altså tale om en rute til Zeebrügge, ikke til Harwich.
>
> Vejen er selvfølgelig ikke udvidet kun for forbindelsen til Zeebrügge,
> men er måske støttet fra EU på det præmis at det vil forbedre
> fragtbetjeningen på dén specifikke rute, og mon ikke støtten også
> hænger meget sammen med vejens status som E 20 rute.
> Men jeg undrer mig nu stadig over, at E 20 krydser havet et andet sted
> end hvor man i praksis kan komme over det.
>
> Mikkel
>
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
>
-------------- næste del --------------
En HTML-vedhæftning blev fjernet...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-dk/attachments/20111122/482a7578/attachment-0001.html>


Mere information om maillisten Talk-dk.