[Talk-dk] Workshop: Software til udveksling af data mellem offentlige myndigheder og OpenStreetMap?

Emil Tin ZF0F at tmf.kk.dk
Man Okt 3 14:48:58 BST 2011


Hej,

IT- og Telestyrelsen overvejer at udvikle en prototype på et værktøj der kan lette udvekslingen af data mellem offentlige myndigheder og OpenStreetMap.

De lægger derfor hus til  en idéudviklings-workshop den 14. oktober kl. 9-13 i København, hvor målet er at konkretisere idéer til hvilken form et sådan værktøj kunne have. Nedenfor er nogle foreløbige ideer man evt. kan bygge videre på.

Workshoppen bliver en smule teknisk, da målet er en idé til et konkret stykke software.

Har OSM miljøet lyst til at stille med 2-3 deltagere?

Venlig hilsen,
Emil Tin

Cykelsekretariatet
Københavns Kommune


Side-ved-side kortsammenligning.
Inspireret af http://tools.geofabrik.de/mc/ kunne man forstille sig et værktøj der gør de let at se offentlige GIS data og OSM side om side.

Importer OSM data til GIS programmer
Import af OSM til GIS programmer der er almindelige i det offentlige (MapInfo, GeoMedia...) er ikke helt så ligetil som man kunne ønske sig. Et værktøj kunne lette denne proces, og derved gøre det lettere for myndigheder at sammenligne med OSM og anvende OSM data. Man kan bygge på fx osmosis og psm2pgsql.

Issue Tracker med Geo support.
Tilpas et eksisterende issue-tracker system, så det kan bruges til at registrere ændringer i GIS data hos det offentlige, og OSM frivillige kan bruge det til at holde styr på hvem der overfører data til OSM.
Måske kunne en kommune have adgang til at skrive automatisk ind til systemet, når der fx bliver bygget en ny cykelsti, etc. Evt. kunne det ske via eksisterende vejforvaltningsystemer som ROSY eller vejmand. Tingene skulle være 
Hver ændret strækning ville blive registeret som et 'issue' i systemet, på samme måde som når man arbejde med issue tracking når man udvikler software. OSM miljøet ville så kunne arbejde med kategorier, sætte ansvarspersoner på, milestones, etc.

Linke offentlige vejkoder til OSM way id's
Et værktøj der kan linke vejkoderne anvendt i det offentlige med vejkoder (way id's) i OSM, så det derefter er lettere at lave database queries på tværs af de to datasæt. Det kan evt. ske ved hjælp af via spatial queries og sammenligning af navne og vejtyper, etc.

Automatisk opdatering
Man kan ikke bare kopiere myndigheders data over i OSM. Der er behov for en intelligent vurdering bid for bid af hvilke data der er mest korrekte, osv. Hvilke dele af denne proces kan automatiseres? Kan et værktøj se på hvornår bidderne er opdaterede? Anvende vejkoder? Se på geografisk placering/sammenfald?

Mere information om maillisten Talk-dk.