[Talk-dk] Workshop: Software til udveksling af data mellem offentlige myndigheder og OpenStreetMap?

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Man Okt 3 16:25:16 BST 2011


God tiltag  og ideer samt at OSM har opmærksomhed fra myndigheder mere
og mere. Nogle bemærkninger vedr. udkast


> Side-ved-side kortsammenligning.
> Inspireret af http://tools.geofabrik.de/mc/ kunne man forstille sig et værktøj der gør de let at se offentlige GIS data og OSM side om side.
Denne skulle ikke være så svær - kræver at jer der har adgang til KMS
tiles sætter det op og hoster løsningen - Måske VisKort softwaren kan
bruges til dette.


> Importer OSM data til GIS programmer
> Import af OSM til GIS programmer der er almindelige i det offentlige (MapInfo, GeoMedia...) er ikke helt så ligetil som man kunne ønske sig. Et værktøj kunne lette denne proces, og derved gøre det lettere for myndigheder at sammenligne med OSM og anvende OSM data. Man kan bygge på fx osmosis og psm2pgsql.

Hvis kommunerne/myndigheder har GIS software der kan håndtere shape
format, så kan der jo dagligt downloades shape filer fra GeoFabrik
over Danmark
http://download.geofabrik.de/osm/europe/ - Man kunne måske på sigt
spørge GeoFabrik om de vil lave kommuneudtræk for alle danske kommuner
i Danmark dagligt (GeoFabrik laver fx udtræk for store byer i Tyskland
og England, i OSM eget format og så shape filer)

> Måske kunne en kommune have adgang til at skrive automatisk ind til systemet, når der fx bliver bygget en ny cykelsti, etc.
Hvorfor ikke uddanne  folk fra det offentlig i brugen af redigering i
OSM og så håndtegne ind så evt. konflikter med andre geografiske
objekter undgås?- Så mange km nye vejstrækninger kan der næppe være
tale om hvert år i en kommune. Desuden tegner mange i OSM planlagte
veje ind "under contruction" og så sætter dem live når vejen åbner -
så have et eller andet automatisk system der bare hælder nye
vejstrækninger ind og ved siden af har vi så det der er lavet af  -
det er noget rod. Man kan også forelske sig for meget i automatiske
ting - og hvor ens eget preview og håndtegning vil være bedre løsning
.


> Linke offentlige vejkoder til OSM way id's
> Et værktøj der kan linke vejkoderne anvendt i det offentlige med vejkoder (way id's) i OSM, så det derefter er lettere at lave database queries på tværs af de to datasæt. Det kan evt. ske ved hjælp af via spatial queries og sammenligning af navne og vejtyper, etc.
Problem er at hvornår starter en vej og hvor slutter den og tæller
lange indkørsler til gårde med osv.? - OSM har jo ingen indsigt/adgang
i hvordan det er defineret hos off. myndigheder - Her kunne offentlig
myndigheder jo lave et online værktøj hvor man kunne søge i
kommunekode"0147  og så vejkode	0196 (Emil Christian Hansens Vej) og
så kommer der en farvelagt linje over vejen(e) på et kort , så man
kunne se hvor den begynder/ender - samtidigt mulighed for eksport i
måske GPX/KML format.

Desuden kan man ikke køre GIS analyser med to lag (OSM/KMS) og så
sammenligne hvor meget disse to har tilfælles  uden at skulle bruge et
vejID etc.?

I tyskland har de da lavet  landsdækkende undersøgelser af fx
TeleAtlas og OSM (2009) - og NavTeq og OSM (2010) uden at skulle ud i
noget unikt ID begge steder for at lave en undersøgelse med at
sammenligne vejlængder


/Søren JohannessenMere information om maillisten Talk-dk.