[Talk-dk] ca 900 adressepunkter flyttet over til bygningpolygoner

Carsten Nielsen list_reply at toensberg.dk
Søn Aug 5 21:21:05 BST 2012


Den 05-08-2012 21:14, Rasmus Vendelboe skrev:
> Problemet er, som belyst en hel del gange på mailinglisten, at addressepunkterne pr. 
> lovdefinition ikke hører til bygninger, men til matrikler og særlige interessepunkter. 
> Det der snyder er, at de pr. lovdefinition skal placeres på eventuelle hovedbygninger på 
> matriklerne. 
Nu er det ikke den danske lovgivning der bestemmer hvor adresse noder i OSM skal ligge, 
det bestemmer vi i OSM.

> Jeg skal gerne forklare det til kortlæggeren, hvis du ikke selv har lyst? Jeg opdaterer 
> gerne wiki'en, hvis i peger på de relevante steder vi kan udpensle det uden at tilføje 
> bloat.
Hvis der er nogle specielle konventioner på den danske del af OSM skal de selvfølgelig 
være beskrevet i wiki så fint med det, men vi skal være klar over at det kommer til at ske 
igen og igen for vi kan ikke forvente at turister på ferie i danmark checker den danske 
wiki før de opdaterer OSM.

Carsten

PS: på www.ITO.com 's adresse kort er huse i danmark ikke farvet grøn, fordi adresse 
noderne ikke er en del af bygningerne.
Mere information om maillisten Talk-dk.