[Talk-dk] færdselsloven - venstresving på cykel

Jeff Huntington jeff.huntington at tdcadsl.dk
Tor Aug 30 20:10:45 BST 2012


Emil, hvis du tilføjer 'except bicycles' til alle
venstresvingsrestriktioner, hvordan vil du sikre, at routere - i situationer
hvor der faktisk er indkørselsforbud også for cykler på 'til'vejen -
konstaterer, at et (stort) venstresving alligevel ikke er tilladt? Hvordan
vil du så tagge krydset på en forståelig måde (for routere og almindelige
dødelige)?

Man vil bl.a. ende i den paradoksale situation, at der fra de andre veje i
krydset er højresvings- og/eller ligeudrestriktioner, som ikke undtager
cykler.

De fleste kryds i OSM er bare et enkelt punkt, og hvordan man præcist kommer
igennem krydset er underordnet. Biler og cykler kommer igennem punktet på
samme måde - fra en vej til en anden. Det man først og fremmest har brug for
at vide fra et kort er, om man (lovligt) må cykle fra vej A til vej B.

Jeg mener derfor at det er en dårlig ide at undtage cykler fra
venstresvingsrestriktioner generelt. Det kan kun være rigtigt at gøre i
situationer, hvor venstresving (fra vej A til vej B) faktisk er tilladt for
cyklister fordi cyklister godt må køre ind på vej B, og så er det bare om at
gøre det!

- Jeg er ikke uenig i Uffes betragning om cyklisters (manglende) hang til at
overholde loven, men vi skal vel ikke opfordre til ulovligheder ved at
angive at et venstresving er tilladt, når cyklister faktisk ikke må køre ind
på 'til'vejen?

vh

Jeff> From: Uffe Kousgaard <uffe at routeware.dk>

> 
> Gælder højresvingsforbud for cyklister?
> 
> Dels må de være sjældne og dels er det næppe sandsynligt, at nogen
> ville overholde dem, men for princippets skyld. Hvad siger jeres
> jurist?
> 
> Hilsen
> Uffe Kousgaard
> 
> Emil Tin wrote:
> > hej,
> >
> > det lader til at venstresving forbudt generelt kke gælder for
> cyklister, da man på cykel skal lave et 'stort venstresving' i kryds,
> og derfor reelt udføres som om der var tale om to ligeudkørsler -
> nedenfor er udklip fra email udveksling med de kyndige her i kommunen.
> >
> > spørgsmålet er så om man generelt bør undtage cyklister i
> venstresvingrestriktioner i OSM (i dk) eller om det bør håndteres af
> ruteberegnerne?
> >
> >
> > vh
> > emil tin
> >
> >
> > ..................
> >
> >
> > https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139027
> >
> > Stk. 3. Før vejkryds skal cyklist, der skal lige ud eller svinge til
> venstre, uanset § 16, stk. 1 og 3, fortsat holde til højre på vejen.
> Såfremt en eller flere vognbaner ved afmærkning er forbeholdt de
> kørende, der skal svinge til højre, er det dog tilladt cyklisten at
> placere sig ved linjen mellem den nærmeste vognbane, som ikke er
> forbeholdt de højresvingende, og højresvingsbanen. Cyklist, der ønsker
> at svinge til venstre, skal fortsætte gennem krydset til dets modsatte
> side og må først foretage svingningen, når det kan ske uden ulempe for
> den øvrige færdsel. Dette gælder uanset afmærkning, medmindre det
> fremgår af denne, at den gælder for cyklister. 1.- 4. pkt. gælder også
> ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.
> >
> >
> > Jeg har hørt vores jurist og hun har set i "den kommenterede
> Færdselslov". Der står helt bogstaveligt at "svingningen skal udføres
> som om der var tale om to ligeudkørsler" og vi konkluderer at der ikke
> findes et cyklist-venstresving. (og derfor kan man ikke forbyde det..
> >
> > Hvis du kommer fra en ensrettet vej, skal du stadig lave to
> ligeudkørsler, og holde tilbage fra dem der skal ligeud. Hvis du kommer
> fra en ensrettet vej, men hvor du har cykling mod ensretningen tilladt,
> skal du stadig lave to ligeudkørsker, og holde tilbage for dem der skal
> ind på vejen.
> >
> > Der vil aldrig være venstresving forbudt for cykler. Hvis ikke de må
> > køre den vej, vil det være angivet på selve vejen, som
> > indkørselsforbud / cyklister forbudt skilte (som på motorvejsramper)
> >
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-dk mailing list
> > Talk-dk at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> >
> >
> >
> 
> 
> 
> ------------------------------
> 
> _______________________________________________
> Talk-dk mailing list
> Talk-dk at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-dk
> 
> 
> Slut på Sammendrag af Talk-dk, Vol 40, Udgave 20
> ************************************************
Mere information om maillisten Talk-dk.