[Talk-dk] Så er loven om fri grunddata vedtaget

Anders Lund anders at alweb.dk
Tor Dec 20 19:29:02 GMT 2012


Torsdag den 20. december 2012 20:13:23 skrev Jeff Huntington:
> et var pokkers, så hurtigt en rigtig positiv historie kan vendes til noget
> negativt. Før vi allesammen begynder at skrive hadebreve til de søde (og
> sikkert mystificerede, hvis de følger denne liste) folk i
> KMS/Geodatastyrelsen, burde vi mindst reflektere over to ting:

Enig! Lad os glæde os over den positive udvikling!

> 1. Hvis vi nu mener vi er kompetente til at kaste os over søopmålingen,
> hvorfor er vi så ikke for længst i gang med at tegne højdekurver på
> landjorden med GPS? Det er trods alt en noget nemmere opgave, fordi man kan
> se, hvad man kortlægger og tage de visuelle iagttagelser med i
> kortredigeringen. Realiteten er, at det er en kæmpeopgave at skabe en
> tredimensionel model af jordens overflade - både over og under vandet - med
> den nøjagtighed, som vi normalt tilstræber i OSM.

Nogle af de opmålinger der findes daterer sig tilbage til for-forrige 
århundrede, så man skal altid tage søkortene som vejledende under alle 
omstændigheder - især i kystnære områder skal man være vågen og opmærksom :)

De modeller der arbejdes på fra openseamap prøver at tage så mange faktorer 
ind som muligt for at sikre at data bliver korrekte og anvendelige. Og en af 
fordelene ved crowdsourcing er netop crowd-delen - jo flere der bidrager, jo 
større præcision. Nogle af de komercielle søkort-leverandører bruger 
crowdsourcing af dybder til at få et mere præcist billede af vanddybderne, se 
fx her: http://www.baadmagasinet.dk/nyheder/nyheder/produktnyt/9261-fa-et-
mere-detaljeret-sokort-med-navionics-sonarcharts/page
 
> 2. Er der ikke et ansvarsspørgsmål? Jeg er tryg ved at tegne veje, stier
> mv., fordi folk selv kan se forholdene, når de bruger kortet, og justere
> derefter - når man kører bil, følger man forhåbentligt vejen og ikke kortet!
> Men med søopmåling er det noget ganske andet. Sejlere kan ikke 'se' bunden,
> og hvis skyld er det så, hvis de går på grund? Vi kan vel sagtens formelt
> fralægge os et hvert ansvar, men hvad er så formålet med aktiviteten? Fra
> pålidelig kilde hører jeg, at der har været anlagt retsager mod KMS i
> forbindelse med grundstødninger.

Hvorfor tror du ikke sejlere har sanser? ;)
 
> Jeff

AndersMere information om maillisten Talk-dk.