[Talk-dk] FYI -Geodatastyrelsen Vilkår for brug af frie geografiske data

Soren Johannessen soren.johannessen at gmail.com
Lør Dec 22 09:06:56 GMT 2012


Hej alle sammen

Jeg har set udkastet til Geodatastyrelsen (før kendt som Kort &
Matrikelstyrelsen) licens og sender hermed teksten til jer.


"Vilkår for brug af frie geografiske data

Generel information

Geodatastyrelsen, herefter Myndigheden, har de immaterielle
rettigheder til de frie geografiske data (herefter data), og giver på
nedenstående vilkår brugsret til data.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vilkårene reguleres af dansk ret.

Brugsret
Myndigheden giver en verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv, og i
øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:
kopieres, distribueres og offentliggøres,
ændres og sammensættes med andet materiale
bruges kommercielt og ikke-kommercielt,
Vilkår
Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at
myndigheden godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren,
brugerens produkter eller tjenester.

Det skal sikres, at brug af data er i overensstemmelse med dansk ret.
Kildeangivelse
Myndigheden håndhæver sin ophavsret. Når data anvendes skal brugeren:

på et rimeligt sted egnet til distributionsmediet indsætte følgende:
        1. ”Indeholder data fra Geodatastyrelsen”
        2. Navnet på datasættet(ene)
        3. Tidspunkt, hvor datasættet(ene) er hentet hos
myndigheden, eller om der er tale om en datatjeneste.

(fx: ”Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Kort10, januar 2013”.
Eller: ”Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Matrikelkortet,
WMS-tjeneste”)

sikre, at ”Geodatastyrelsen” fremgår på forsiden af servicen, såfremt
andre kilder også nævnes på forsiden
stille en kopi af disse vilkår, evt. ved hjælp af et link, til
rådighed for tredjepart
Ovennævnte vilkår gælder også, såfremt brugeren videregiver data fra
Geodatastyrelsen til tredjepart.

Myndighedens rettigheder og ansvar
Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar
for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for
skade, der måtte følge af brug af data.

Myndigheden garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af data.

Myndigheden kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor. "


Den der volder problemer og er kryptisk i mine øjne er
"Kildeangivelse" - I OSM der kan vi angive fx
"source=Geodatastyrelsen FOT" for hvert geografisk objekt - Vi kan
ikke angive en selvstændig copyright notis over på fx OSM Standard
Mapnik tiles kortet for "Geodatastyrelsen" [sådan en notis nede i et
af hjørnerne som regel] - Da OSM projektet i bund og grund kun er
geodataproduktion

Jeg har i løbet af året nævnt dette vedr. at OSM DK kun kan give
"source=XX tekst" tagget overfor for flere offentlige
embedsmænd/kvinder fra forskellige resorter. Disse embedmænd/kvinder
har alle forstået dette og givet udtryk for at OSM "source=XX tekst"
tagget for kildeangivelsen er god/fint nok, da hensigten med loven med
åbne grunddata er spredning/genbrug og ikke at opstillle barierer for
OSM.

Desuden fraskriver Geodatastyrelsen sig også et hvert ansvar for
brugen af deres geodata.

Men hvad mener I og er der nogle IT-jura kyndige på listen her der
mener at ovenstående "Vilkår for brug af frie geografiske data" slet
ikke vil passe for OSM som teksten er lige nu?

Med venlig hilsen og god jul til jer alle
Søren JohannessenMere information om maillisten Talk-dk.