[Talk-dk] vejnettet i OSM

Morten Kjeldgaard mok at bioxray.dk
Tor Jan 5 20:36:37 GMT 2012


Sonny skrev:

> Jeg synes, det ville være rart, hvis vi kunne blive enige om at
> highway=track var for alt andet end normal biltrafik. Man kunne 
> måske bruge
> en definition, der gik på at highway=tracks ikke førte til OSAK- 
> bebyggelser
> (dog med undtagelse af ensomt beliggende skovarbejderboliger.)
> Vedr. billedmaterialet bliver jeg også forvirret, selv om det er gode
> billeder. I det jyske højland er der masser af private fællesveje, der
> ligner et highway=track billede.
> Vedr. routning, så må surface=unpaved og surface=cobblestone være 
> nok til at
> give en advarsel om, at vejen kan være mindre god at køre på. I 
> Danmark har
> vi næsten ingen fliseveje som de tyske "spurplattenweg", så 
> umiddelbart ser
> jeg ikke noget behov for flere surface-varianter. Tilsvarende må
> tracktype-mulighederne give en ide om vejen er god at cykle, gå 
> eller løbe
> på.

Jeg plejer at bruge access=agriculture hhv. access=forestry for 
markveje og skovveje i (private) produktionsskove. Især de sidste kan 
være meget svært fremkommelige, selv til fods, da de i reglen er kørt 
fuldstændigt i smat af de (beviseligt alt for store og tunge) 
skovmaskiner der benyttes i dag.

Jeg er dog ikke klar over, om rutningsalgoritmerne tager hensyn til 
access=agriculture/forestry taggen.

Men når jeg sådan har vadet afsted i mudder til anklerne, har jeg dog 
tænkt på, om man på en eller anden måde kunne beskrive 
fremkommeligheden af en sådan skov- eller markvej. Jeg synes ikke det 
er relevant at benytte SAC_scale i Danmark; alle stier vil formentlig 
alligevel være T1 (det letteste niveau.)

-- mok0

Mere information om maillisten Talk-dk.